Од Нове године све пореске пријаве у електронском облику

Од Нове године све пореске пријаве у електронском облику

Љајић: Омасовићемо употребу електронског потписа
Почиње издавање електронских рецепата за хроничне болеснике
Електронски дневник у свим школама до краја године
БЕОГРАД – Од 1. јануара 2018. године још шест пореских пријава моћи ће да се поднесе електронски, чиме ће се заокружити циклус превођења „папирних форми“ пореских пријава у електронски облик.Тако ће порески обвезници за све приходе које администрира Пореска управа моћи посредством портала еПорези да поднесу електронске пореске пријаве, саопштила је Пореска управа.

Такође, предвиђено је и издавање четири врсте пореских уверења у електронском облику, чиме ће се смањити трошкови, као и време за добијање пореског уверења.

Почетком наредне године, биће омогућено електронско подношење неколико пореских пријава – пореска пријава за аконтационо – коначно утврђивање пореза на приходе од самосталне делатности за паушално опорезивање (ППДГ-1Р), као и пореска пријава за утврђивање пореза на капиталне добитке (физичких лица, укључујући и предузетнике, ППДГ-3Р).

Такође, електронски ће моћи да се поднесе пореска пријава за утврђивање пореза на наслеђе и поклон (ППИ-3), пореска пријава за утврђивање пореза на пренос апсолутних права (ППИ-4), пореска пријава о обрачуну акцизе на електричну енергију за крајњу потрошњу (ПП ОАЕЛ), као и пореска пријава о обрачуну акцизе (ПП ОА).

Иначе, у првих 11 месеци ове године поднето је око 5,5 милиона електронских пореских пријава и 1,9 милиона захтева за упит стања на пореским рачунима.

Месечно се, у просеку поднесе око 490.000 електронских пореских пријава односно 171.781 захтев за упит стања.

Према извештају Светске банке „Paying taxes“ за 2018. годину, Србија је оцењена као најбоља у региону источне Европе и централне Азије, а критеријуми који су вредновани се односе на процесе администрирања пореза, који су значајно унапређени увођењем нових технологија и развојем електронских система за подношење пореских пријава и плаћање пореза.

ТопПрес/ Извор: Танјуг

KOMENTARI

TOPPRESS: 0
DISQUS: 0