Пореска дели решења: Спремите новац за оружје

Пореска дели решења: Спремите новац за оружје

Пореска управа Србије саопштила је да је у току уручење решења о утврђеном порезу на регистровано оружје за 2017. годину.
Како се подсећа, ова врста пореза плаћа се за сваки комад оружја.

За аутоматску пушку порез износи 12.920 динара, а за полуаутоматску 5.180 динара. За оружје за личну безбедност за које је издат оружни лист за држање оружја, односно колекционарска дозвола, порез је 3.500 динара, а уколико је уз то издата и дозвола за ношење – 17.450 динара.

Пореска управа наводи да је законом прописано да је рок за плаћање ове пореске обавезе 15 дана од дана достављања решења.

Према Закону о порезима на употребу, држање и ношење добара, обвезник пореза на оружје је особа на коју гласи оружни лист, односно колекционарска дозвола, као и дозвола за ношење оружја.

Порез на регистровано оружје утврдјује решењем надлежни порески орган, а на основу података које му доставља републички орган управе задужен за унутрашње послове који је издао оружни лист за држање, односно колекционарску дозволу, као и дозволу за ношење оружја.

Извор: Бета

KOMENTARI