Просечни месечни издаци домаћинства у Србији 61.477 динара

Просечни месечни издаци домаћинства у Србији 61.477 динара

Просечни месечни приходи домаћинстава у Србији у новцу и натури у другом кварталу ове године износили су 60.195 динара, а просечни издаци за личну потрошњу домаћинстава износили су 61.477 динара, саопштио је данас Републички завод за статистику.

Како је наведено, просечни приходи су за 2,6 одсто већи него у истом периоду претходне године, а трошкови за личну потрошњу домаћинстава су већи за 2,2 одсто.

Највећи удео у приходима у новцу и у натури имају приходи из редовног радног односа – 50,3 одсто,

пензије – 31,8 одсто, натурална потрошња – 3,7 одсто, приходи ван редовног радног односа – три одсто, приходи од пољопривреде, лова и риболова – 2,9 одсто, остала примања од социјалног осигурања – 2,8 одсто, остала примања – 2,6 одсто, и 2,9 одсто чине приходи из осталих извора.

Највећи удео у личној потрошњи домаћинстава чине издаци за храну и безалкохолна пића – 34,2 одсто и за становање, воду, ел. енергију, гас и остала горива – 16,6 одсто.

Следе издаци за транспорт – девет одсто, за остале личне предмете и остале услуге – 6,1 одсто, за одећу и обућу – 5,5 одсто, за комуникације – 5,5 одсто за рекреацију и културу – 4,8 одсто, за алкохолна пића и дуван – 4,8 одсто, за опрему за стан и текуће одржавање – 4,6 одсто, за здравље – 4,5 одсто и 4,4 одсто чине издаци за остале групе личне потрошње.

Подаци о просечним месечним примањима и издацима добијени су на основу анкете 1.619 домаћинства.

Извор: Бета

KOMENTARI