Влада препоручује миритеље за нове колективне уговоре

Влада препоручује миритеље за нове колективне уговоре

За санацију штете од поплава више од две милијарде динара
Влада усвојила предлог лекс специјалиса о швајцарцима: Отпис 38 одсто главнице
Влада Србије преломила – цена рада 155 динара по сату

Влада Србије позвала је све државне органе, аутономне покрајине, локалне самоуправе као и све друге кориснике јавних средстава да у току преговора за закључивање колективних уговора користе помоћ и стручне савете миритеља из Републичке агенције за мирно решавање радних спорова.

Закључком Владе Србије, који је донет 26. октобра на прелог Агенције, препоручује се овај вид колективног преговарања у циљу превенције колективних спорова.

„Учешћем миритеља са листе Агенције у преговарању и закључивању колектиног уговора остварила би се уштеда буџетских средстава кроз превенцију колективних радних спорова“, каже заменик директора Агенције Ивица Лазовић, који наводи да би се на овај начин смањио и број ових спорова пред судовима.

Он је указао да је велики број колективних уговора закључен на три године у периоду од јула 2014. године до јануара 2015. године, и да се сада воде колективни преговори у циљу закључења нових колективних уговора са новим роком ваžжења.

Такође, Влада је дала препоруку овлаšћеним представницима институција да информишšу своје представнике у колективном преговарању о могућности уношšења клаузуле у колективне уговоре, да радне спорове реšшавају у складу са Законом о мирном решšавању радних спорова.

На основу овог закључка Владе, Републичка агенција за мирно решšавање радних спорова може да омогући учешће миритеља у колективном преговарању.

„Миритељева обавеза у поступку колективног преговарања је да указује учесницима на предлоге који нису у складу са законом и другим прописима, као и да им пружа стручну и другу помоћ“,  указао је Лазовић.

Он је додао и да колективни уговори често садрже одредбе о начинима реšшавања радних спорова, али да у њима изостаје могућност решавања радних спорова на миран начин, односно уз помоћ миритеља из Агенције. То касније, како је указао, често резултира скупим судским поступцима најчешћ на терет будžета Републике Србије.

„Због тога, ова препорука Владе има за циљ да се допринесе квалитету текста колективних уговора, спрече евентулани колективини спорови, као и да се растерете судови и остваре уштеде буџетских средства“, нагласио је Лазовић.

Влада Србије је и пре две године упутила препоруку истим институцијама да све радне спорове решавају пред Републичком агенцијом за мирно решавање радних спорова, што је резултирало већим бројем поступака пред Агенцијом као и смањењу броја судских поступака.

 

ТопПрес/ Извор: Танјуг

KOMENTARI

TOPPRESS: 0
DISQUS: 0