Топола – Највећа инвестиција у 2019. години чије је радове изводило ЈКСП „Топола“ била је изградња саобраћајница, водоводне и канализационе инфраструктуре за нови објекат Дома здравља „Свети Ђорђе“ у Тополи. Радови по фазама су се изводили на фекалним и кишним канализацијама.

„Имали смо радове на изградњи фекалне канализације у насељу Ваганац, друга фаза, изградња водоводне линије у  улици Војводе Путника, прва фаза, затим изградња фекалне канализације у насељу Камењак такође прва фаза, изградња водоводне линије за део села Жабаре прва фаза. Наставили смо са радовима на изградњи кишне канализације у насељу Деспотовица што је била трећа фаза. Радили смо изградњу и одржавање саобраћајне инфраструктуре, где спада превоз, ангажовање механизације, изградња макадамских путева, поправка асфалтних коловоза, као и уградња нове расвете“, изјавила је директорка ЈКСП „Топола“ Тања Цветковић.

Поред наведених инвестиционих пројеката ЈКСП „Топола“ је радило и на унапређењу и одржавању пословања, као и на припреми за амбициозне инвестиције у 2020. години.

„У целости је уведено пословање без папира, као и пословање у ‘облацима’ са електронском писарницом и Office 365. Потпуно су реновиране просторије филтер станице у Јарменовцима и набављена је нова столарија и намештај. Од средстава рада набављена је нова комбинована грађевинска машина СКИП, цистерна за пијаћу воду и теренско возило. Извршена је и репарација мерцедесових камиона за смеће и кипера“, навела је Цветковић.

У 2020. години планирани су радови на изградњи водоводних линија, као и наставак радова из претходне године, који се одвијају по фазама.

„Очекује нас изградња водоводне линије за део села Божурња, за који је пројекат у фази израде као и за изградњу водоводне линије за северну индустријску зону. Наставићемо са другом фазом изградње водоводне линије у улици Војводе Путника и са четвртом фазом радова на изградњи кишне канализације у насељу Деспотовица. Радићемо на водоводној линији за део села Жабаре тзв. друга фаза“, истиче директорка ЈКСП „Топола“.

За 2020. годину планирано је и активно истраживање на обезбеђивању додатних количина појаће воде због повећане потрошње и потреба грађана и привреде.

Према речима директорке очекује се и реализација неколико пројеката јавне инфраструктуре преко инвестиционих фондова.

Она је нагласила да ће се у 2020. години више радити на екологији, улагањима у примарну селекцију и едукацију али и на проналажењу стратешког парнера за рециклажни центар.

ТопПрес