Фото: ТопПрес

Топола – Председник Скупштине општине Топола Владимир Радојковић сазвао је за суботу 13. Седницу Скупштине општине Топола.

За ову седницу је предложен Дневни ред сачињен од 13 тачака међу којима је Предлог Одлуке о трећој измени и допуни Одлуке о буџету општине Топола за 2021. годину као и Предлог Одлуке о буџету општине Топола за 2022. годину.

На Дневном реду ће се наћи и Предлог Одлуке о називима улица и заселака у насељеним местима општине Топола, Предлог кадровског плана за 2022. годину, Предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације за експлоатацију камена-„Торови“ 2021 и Предлог Одлуке о изради стратешке процене утицаја на животну средину за План детаљне регулације за експлоатацију камена-„Торови“ 2021.

Одборници ће разматрати  Први анекс Годишњег плана рада Предшколске установе ,,Софија Ристић“ Топола за школску 2021/2021 годину бр. 820 од 24.11.2021. годину.

Уколико са потребном већином одборници изгласају, донеће решење о  разрешењу директора Културног центра Топола као и Решење  о именовању вршиоца дужности Културног центра Топола.

За ову седницу је Дневним редом предложен и избор члана  Општинског већа општине Топола.

На Дневном реду се налази и доношење Решења о разрешењу и именовању председника Управног одбора Туристичке организације ,,Опленац“ Топола и доношење Решења о разрешењу и именовању члана Управног одбора Предшколске установе ,,Софија Ристић“ Топола.

Седница ће се одржати у сали биоскопа са почетком од 9 часова.

ТопПрес