До 15. марта, у Крагујевцу је отворен је конкурс за поверавање на чување и узгој приплодних јуница из градских робних резерви.

Право да конкуришу, имају одгајивачи говеда са територије града, који имају регистровано пољопривредно домаћинство, одговарајуће услове за чување, минимум два хектара обрадиве земље.

Такође је потребно, да подносилац захтева у власништву има најмање две краве или приплодне јунице, као и да је у пасошу за говеда уписан као власник, да није старији од 65 година.

Такође је важно и да подносилац захтева или чланови његовог домаћинства немају доспеле, а неизмирене обавезе по основу задужења према градским робним резервама и по основу давања из аграрног буџета града Крагујевца.

Обавеза одгајивача је, да робним резервама врате прву женску приплодну јуницу.

ТопПрес/ Извор: РТС