Усвојен сет просветних закона

Усвојен сет просветних закона

Скупштина Србије усвојила је данас сет просветних закона, међу којима су измене и допуне Закона о средњем образовању и васпитању којима је предвиђено да се практична настава и професионална пракса остварује у школи, код послодавца или комбиновано с тим што се комбинована настава може реализовати код послодавца највише у обиму од 25 одсто од укупног обима часова практичне наставе и професионалне праксе, о чему школа и послодавац закључују уговор.

Изменама и допунама Закона о средњем образовању и васпитању је прописано и да школа ако не може да организује наставу страног језика због недовољног броја ученика, може да организује комбиновану групу на нивоу два узастопна разреда која имају најмање 15 ученика. За то ће, како је предвиђено, сагласност морати да да министар.

Када је реч о изменама Закона о основама система образовања и васпитања који се усклађује са Законом о заштити података о личности он предвиђа успостављање јединственог информационог система просвете који прати “његовог носиоца” кроз све нивое образовања и кроз неформално образовање.

Када је реч о изменама Закона о дуалном образовању, прописано је, између осталог, и да се кандидат за упис на дуални профил опредељује за конкретни образовни профил пре обављеног завршног испита, у складу са подзаконским актом којим се уређује упис ученика у средњу школу.

Посланици су данас изгласали и Закон о жиговима, измене и допуне Закона о националном оквиру квалификација, затим Споразум између Владе Србије и Владе Француске о статус француске школе у Београду, као и Закон о потврђивању Маракешког уговора.

Такође, усвојен је Споразуми између Владе Србије и Владе Македоније о сарадњи у области образовања, науке и технологије.

ТопПрес/ Извор: Танјуг

KOMENTARI