Радни век у Србији продужава се до навршених 70 година?

Радни век у Србији продужава се до навршених 70 година?

Радни век у Србији могао би бити продужен до навршених 70 година живота, за оне који то желе, ако се усвоји иницијатива за измену Закона о раду.

Ту иницијативу прихватили су еминентни стручњаци на саветовању о актуелним питањима савременог законодавства у Будви, пише „Политика“.

Запослени би, наиме, могао да остане у радном односу још пет година после испуњења услова за старосну пензију ако то сам жели и ако постоји потреба послодавца за његовим радом, речено је на саветовању, завршеном у петак, које је организовао Савез удружења правника Србије и Републике Српске.

Предлог да радни однос не мора да престане по сили закона са 65 година живота, већ да се та граница може померити до 70. рођендана, биће упућен надлежним министарствима која су овлашћена да Влади Србије предложе измене и допуне Закона о раду, о чему би на крају одлучила Скупштина Србије, додаје лист.

– После 65. године послодавац би у складу са својим потребама, могао да уговори са запосленим да ради пуно радно време, половину радног времена, али и да ради код куће или неки други модалитет рада о коме би се споразумели – каже за „Политику“ др Весна Стојановић, доцент на Факултету за пословне студије и право Универзитета „Унион – Никола Тесла“.

Како се даље истиче у тексту Политике, ова новина не мора нужно да значи мањи број радних места за младе.

– Ако би запослени радио после 65. године, половину од пуног радног времена, други запослени или неки новозапослени радник би могао да ради другу половину радног времена. Ово би омогућило ново запошљавање кадрова али би с друге стране и повећало могућност преноса стеченог искуства са старијих на млађе – наводи Стојановић.

ТопПрес/ Извор:  Политика

KOMENTARI