FOTO PIXABAY.COMFOTO PIXABAY.COM

Повраћај ПДВ за беби-опрему још ће важити за родитеље све деце рођене до 1. јула 2018. године. И то све док њихови малишани не напуне две године. За децу рођену после овог датума важиће други закон, односно недавно донесен пропис о финансијској подршци породици, којим се стимулише рађање у нашој држави.

То је резултат допуна законских решења, како би се регулисала права, оних које не третира нови закон. Дакле, осим враћања пореза на кревеце, пелене, кашице и осталу прописану робу намењену најмлађима, добијаће и родитељски додатак по старом обрачуну, а новорођени после 1. јула добиће стимулативније додатке, о којима смо у нашим претходних издањима детаљно писали.

Осим, овог појашњења, Министарство финансија је изменило још неколико прописа. Мења се и Закон о пореском поступку и пореској администрацији. Циљ ових измена је стварање услова за трансформацију Пореске управе, која би требало да се оконча до 2020.

Према постојећем законском решењу, Пореска управа обавља канцеларијску контролу, теренску контролу и радње у циљу откривања пореских кривичних дела. Према новој верзији, Пореска управа најпре пружа пореске услуге, а онда обавља и пореску контролу и радње у циљу откривања пореских кривичних дела.

Када посланици изгласају нову верзију Закона о ПДВ, посебном стопом од десет одсто биће, поред комплетне, опорезована и допунска смеша за исхрану стоке. ПДВ се и даље неће плаћати за царинске продавнице.

Страни послодавци су се изборили за то да не подлежу ПДВ ако тргују с домаћим ПДВ обвезником, корисником слободне зоне, када је та роба намењена извозу, односно уграђује се у добра намењена иностранству. Предвиђа се и повраћај ПДВ странцима који нису регистровни ПДВ обвезници у Србији, али зато ПДВ плаћа прималац добара и услуга. Право на повраћај би важило од почетка следеће године.

МОЖЕ И ПОЧЕК

Изменама Закона о пореској администрацији, између осталог, прецизира се из којих средстава је могуће принудно наплатити порески дуг. И досад је на располагању била целокупна имовина, али је сада напоменуто да се то односи и на штедњу, али и све друге приходе на текућим рачунима пореских обвезника.

– Омогућава се пореским обвезницима да могу, уколико им плаћање пореске обавезе представља непримерено велико оптерећење, а што цени порески орган у сваком конкретном случају, да при одобравању права на одлагање плаћања обавезе остваре и право на грејс период до 12 месеци – стоји у Предлогу закона.

ТопПрес/ Извор: Вечерње новости, С.Булатовић