танјугтанјуг

Око 13.500 корисника пензија моћи ће ове године да искористи право на бесплатну рехабилитацију о трошку државе у једном од 24 српска лечилишта, а из касе Фонда ПИО за то је издвојено 392,94 милиона динара.

Коначна ранг-листа је објављена, а први корисници који се налазе на њој, кажу у ПИО фонду, моћи ће ово право да искористе када комисија одреди у које ће установе корисници бити упућени на рехабилитацију, а на основу исказаних жеља, и након што Фонд склопи уговоре о рехабилитацији са лечилиштима.

На оглас за бесплатан опоравак поднето је око 37.000 пријава, што је мање у односу на лане, када се пријавило око 40.500 грађана.

За све кориснике који су остварили право на бесплатну рехабилитацију, Фонд сноси трошкове смештаја у бањи, пун пансион и трошкове превоза.

Уговорима са сваком бањом појединачно биће прецизиран обим терапија које сваки корисник мора да добије, а то подразумева лекарски преглед, ЕКГ, лабораторијске анализе, све специјалистичке прегледе и визите одељенских лекара, као и најмање три врсте терапија у зависности од оцене лекара и области за коју је одређена бања специјализована.

Фонд, такође, сноси и трошкове смештаја пратилаца слепих лица и деце која су остварила право на породичну пензију по основу неспособности за самосталан живот и рад.

За десетодневну рехабилитацију о трошку Фонда ПИО ове године могли су да конкуришу корисници старосних, инвалидских и породичних пензија, односно корисници из категорије запослених, самосталних делатности и пољопривредника, а најважнији услови били су да њихова пензија није виша од 24.980 динара и да пензионери ово право нису користили у последњих пет година.

У Фонду ПИО истичу да је на редослед ранг-листе утицала висина пензије, број година стажа осигурања, број година коришћења пензије, остварено право на туђу негу и помоћ, остварено право на породичну пензију за корисника који је право на породичну пензију остварио као дете које није способно за самосталан живот и рад.

Пре објављивања коначне листе, корисници су имали право на приговор, а у ПИО фонду наводе да су се најчешће жалили корисници који нису приложили потврду о износу иностране пензије, што је, кажу, обавезан део документације, јер је укупан износ пензије најважнији критеријум за остваривање овог права.

„Приговоре су подносили и корисници који примају само инострану пензију, и који немају право на бесплатну рехабилитацију о трошку Фонда. Пензионери су упућивали приговоре и због тога што на основу здравственог стања немају приоритет у остваривању овог права, али по Правилнику, здравствено стање није критеријум за упућивање на рехабилитацију“, наводе у Фонду ПИО.

Такође, додају, било је и приговора корисника који нису остварили право јер су мислили да је прошло пет година од претходне бесплатне рехабилитације.

На листама жеља корисника пензија и ове, као и прошле године, најчешће су се налазиле Врњачка Бања, Ковиљача, Нишка бања, врднички „Термал“, Кањижа, Рибарска бања.

ТопПрес/ Извор: Танјуг