У току је подела ваучера за субвенционисани одмор у Србији за 2021. годину. Током 2020. године подељено је око 300.000 ваучера, што представља највећи број ваучера подељених током једне године, од почетка акције до данас.
Ваучер за субвенционисани одмор у Србији се може користити на следећи начин.Њиме се могу платити искључиво услуге смештаја, а не исхрана, пиће, здравствене и друге услуге, боравишна такса. Ваучер се може користити искључиво у угоститељским објектима изван места пребивалишта и изван места студирања корисника ваучера искључиво за смештај у трајању од најмање пет ноћи и може покрити максималан износ за смештај у вредности од 5.000 динара. Уколико је износ рачуна за смештај већи, корисник је дужан да остатак суме исплати из сопствених средстава. Уколико је износ рачуна за смештај мањи, ваучер покрива цео износ, а разлика до 5.000 динара се не може накнадно искористити.

Потенцијални корисници су у обавези да на шалтерима ЈП „Пошта Србије“ поднесу пријаве најкасније 30 дана пре почетка реализације аранжмана, односно, период од дана подношења пријаве до првог дана коришћења резервисаног аранжмана не сме да буде краћи од 30 дана.
Попуњена Пријава, са потребном документацијом, искључиво се подноси преко шалтера ЈП “Пошта Србије“, на територији целе Републике Србије.
Пријаве грађана ЈП „Пошта Србије“ ће примати најкасније до 15.10.2021. године.

 

ТопПрес/ ГЗС