Влада Србије усвојила је на данашњој седници измењену и допуњену Уредбу о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2022, којом је буџет Министарства пољопривреде за ову годину увећан за 16,5 милијарди динара и износи 78,5 милијарди динара, што представља готово 5,3 одсто пореских прихода буџета Републике Србије.

За директна плаћања која се односе на премију за млеко, основне подстицаје за биљну производњу и подстицаје у сточарству обезбеђено је додатних 7,7 милијарди динара, а за мере руралног развоја 2,87 милијарди динара, саопштено је из владе.

На седници су усвојене измене Уредбе о утврђивању програма финансијске подршке пољопривредним произвођачима сунцокрета рода 2022. године које треба да обезбеде финансијску подршку пољопривредним произвођачима како би се очувала стабилност њиховог дохотка.

Имајући у виду кретање цена сунцокрета на тржишту и њихов негативан утицај на доходак произвођача, као и високе трошкове производње, обезбеђена су средстава у износу од 4,86 милијарди динара која ће се користити за реализацију Програма финансијске подршке пољопривредним произвођачима ове уљарице за 2022. годину.

Како је наведено, чланови владе донели су Одлуку о привременој забрани извоза евро дизела ЕН 590 како би се спречила критична несташица тог деривата проузрокована светским и регионалним поремећајем на тржишту, а у циљу обезбеђења сигурног снабдевања тржишта Србије.

Влада Србије усвојила је и измењену Уредбе о утврђивању Програма доделе бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окућницом на територији Србије за 2022. годину и у ту сврху определили средства у укупном износу од 1,08 милијарди динара.

Разлог за наставак реализације Програма је велико интересовање подносилаца пријаве за овај Програм који су до затварања јавног конкурса за доделу бесповратних средстава у оквиру Програма започели процедуру подношења пријава на конкурс за доделу бесповратник средстава, а чији укупан збир значајно прелази средства одређена првобитном Уредбом.

Неопорезиви део повећа на 21.712 динара, као и предлог новог усклађивања висине пензија

Влада Србије усвојила је данас предлог измена и допуна Закона о порезу на доходак грађана и Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, којима је предвиђено повећање неопорезивог износа зараде са 19.300 динара на 21.712 динара месечно, као и смањење стопе доприноса за пензијско и инвалидско осигурање са 25 на 24 одсто.

Такође, предвиђено је и уређивање опорезивања физичких лица која остварују приходе од ауторских и сродних права и уговорене накнаде за извршени рад на које се порез плаћа самоопорезивањем.

Чланови владе усвојили су Предлог закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији којим се усклађују одредбе Закона о пореском поступку и пореској администрацији са одредбама закона који уређује порез на доходак грађана, одредбама закона који уређује фискализацију, као и одредбама законика који уређује кривични поступак и увођење нових кривичних дела која су од значаја за сузбијање избегавања плаћања јавних прихода.

На седници су усвојени измењени и допуњени предлози Закона о порезу на додату вредност, Закона о фискализацији, као и Закона о републичким административним таксама.

Влада усвојила предлог новог усклађивања висине пензија

Влада Србије усвојила је на данашњој седници Предлог измена Закона о пензијском осигурању, којим је предложена измена начина усклађивања висине пензија, како би раст пензија могао боље да прати раст зарада.

У зависности од висине наведеног односа предлаже се да се пензије од јануара наредне године усклађују на један од три начина: према кретању зарада, кретању потрошачких цена или тако да се узима у обзир половина процента промене зарада и половина процента промене потрошачких цена.

На овај начин обезбеђено је да раст пензија прати раст зарада у периодима када је ниже учешће расхода за пензије и новчани износ као увећање уз пензију у бруто домаћем производу, а у периодима када је наведено учешће веће обезбеђује се задржање куповне моћи пензија њиховим усклађивањем према потрошачким ценама.

Предвиђено је да се начин обрачуна процента усклађивања пензија одређује у зависности од односа висине исплаћених пензија и новчаног износа као увећања уз пензију према висини БДП-а, саопштено је из владе.

ТопПрес/ Извор: Танјуг