Сви заинтересовани послодавци могу да се пријаве за реализацију дуалног модела образовања до 15. јануара, за неки од чак 83 образовна профила који су у понуди за школску 2024/2025. годину, најавили су данас из ПКС.

Руководилац Центра за едукацију и дуално образовање Привредне коморе Србије Мирјана Ковачевић каже да они традиционално, у овом периоду године, раде на прикупљању потреба привреде за кадровима.

„Послодавци исказују потребе за ученицима различитих образовних профила путем специјализованог веб портала дуалног образовања. Међу 83 образовна профила налази се и 10 нових, а као они за којима постоји велика потреба на тржишту рада издвајају се возач моторних возила, техничар електронике и аутоматике, електротехничар за електронику на возилима и др. На бази потреба привреде кроз институционално партнерство и сарадњу Министарства просвете и Канцеларије за дуално образовање и Национални оквир квалификација Србије биће креиран План уписа у средње школе за наредну школску годину“, објашњава Ковачевић.

Први пут откада је дуални модел образовања заживео у Србији, предвиђена је могућност финансијске подршке школама и привреди на основу Уредбе коју доноси Влада Републике Србије за сваку школску годину.

Ковачевић је подсетила да је у протеклих 10 година дуално образовање у Србији остварило значајне резултате, о чему сведоче и бројке – 950 компанија које пружају места за извођење учења кроз рад за око 16.000 ученика у реализацији 73 образовна профила, а у сарадњи са 186 школа.

„Простор за унапређивање ове области, међутим, и даље постоји. У прилог томе говоре и недавне измене и допуне Закона о дуалном образовању који регулише ову област, а који је на снази од 15. септембра текуће године. Овај модел средњег стручног образовања ће се у перспективи развијати у правцу повећања броја часова које ученици могу да проводе на учењу кроз рад у реалном радном окружењу. Закон предвиђа измене у погледу повећања часова стручних предмета који ће се реализовати у компанијама кроз учење и кроз рад“, додаје Ковачевић.

Од школске 2026/2027. године, како истиче, предвиђено је да минимум 60 одсто укупног броја часова стручних предмета у трогодишњим профилима буде реализовано у компанијама, односно 40 процената у четворогодишњим образовним профилима.

У наредних 10 година очекују се изазови на пољу дуалног образовања у погледу развоја комплетно дуалних образовних профила, на чему Привредна комора Србије ради са партнерским институцијама: Завод за унапређивање образовања и васпитања, Аустријска развојна агенција и Аустријски институт за развој образовања, у оквиру пројекта Дуално средње стручно образовање, који финансирају Аустријска развојна агенција (АДА) и Швајцарска агенција за међународну сарадњу (СДЦ).

О успеху дуалног образовања у Србији недавно је говорила швајцарска експерткиња за развој дуалног образовања Урсула Ренолд.

„Веома сам поносна што је Привредна комора Србије тако активна, што није случај у другим земљама. Србија је добар узор у томе другима, али наравно, компаније морају саме да донесу одлуку и овом приликом желимо да мотивишемо све послодавце да буду отворени за ову прилику, да ступе у контакт са ПКС или надлежном регионалном комором и да добију информације о томе које су могућности овог модела образовања, на који начин започети сарадњу, али исто тако и да добију савет о томе која занимања су им тренутно потребна или ће то бити у будућности. Систем је још увек у развоју и, наравно, увек има места за унапређивање, тако да су све повратне информације од послодаваца веома добродошле“, истакла је Ренолд приликом посете Србији.

Додатне измене које су препознате новим Законом односе се и на поједностављену процедуру провере испуњености услова за извођење учења кроз рад код послодавца.

Уз Захтев за проверу испуњености услова, послодавци сада достављају четири документа, уместо некадашњих 11.

Још једна од новина на пољу дуалног образовања јесу и тренинг алијансе, модел удруживања малих и микро послодавца у циљу реализације планова и програма наставе и учења, како би ученици остварили што више исхода предвиђених конкретним образовним профилом.

Кроз овај модел послодавцима је омогућено да у партнерству обучавају младе људе како би по завршетку школовања били компетентни и квалификовани за посао за који се образују.

Дуално образовање, као модел средњег стручног образовања у коме ученици стичу знања и вештине на два места – у школи и код послодавца, у реалном радном окружењу, засновано је на потребама привреде.

Оно представља модел дугорочног улагања у будуће кадрове, а циљ је да по завршетку формалног образовања ученици буду оспособљени да одговоре захтевима привреде и активно се укључе у радне процесе.

„На овај начин смањује се јаз који постоји између понуде и потражње на тржишту рада“, закључује Ковачевић.

ТопПрес/ Извор: Танјуг