Ове године рок до којег се подноси пријава за накнаду за заштиту и унапређивање животне средине, односно еко-таксе, је 30. април.

До сада је тај рок био 31. јул. Накнада за заштиту и унапређивање животне средине, еко-такса прописана је Законом о накнадама за коришћење јавних добара.

Важећи закон је из 2018, а промене од утицаја на утврђивање накнаде у 2024. години усвојене су у октобру 2023, и те измене се примењују први пут приликом подношења пријава и утврђивања обавеза плаћања за 2024. годину.

Еко-такса плаћа се квартално у року од 15 дана од истека тромесечја, од момента добијања решења за 2024, а уколико решење не стигне на време обвезници треба да наставе месечно плаћање.

Висина таксе се одређује у зависности од негативног утицаја који предузеће има на животну средину, као и од врсте делатности.

Критеријум за одређивање утицаја на животну средину је претежна делатност предузећа која је регистрована у Агенцији за привредне регистре (АПР).

Укупна накнада, како је прописано не може бити већа од 0,4 одсто укупног прихода оствареног у претходној години, а до сада она није могла бити већа од 0,4 одсто прихода из редовног пословања (пословни приход).

Осим померања рока за подношење пријаве са 31. јула на 30. април, рока за плаћање и висине накнаде, битне промене су и те што ову таксу више не плаћају физичка лица, стамбене заједнице, удружења која не остварују приходе на тржишту, односно финансирају се искључиво из чланарина, донација и слично, као ни предузетници током мировања.

У обавези да и даље плаћају еко-таксу су правна лица и предузетници, а према новим одредбама плаћају је и огранци страног правног лица који обављају одређене активности које утичу на животну средину.

До сада су и сви предузетници сматрани микро правним лицима, а новина је да се сада предузетници разврставају по величини.

До сада је и плаћање било месечно до 15. у месецу, а сада је квартално.

Пријава се подноси преко портала локалне пореске администрације ( ЛПА) искључиво електронски.

За непоштовање пореске обавезе плаћања еко-таксе предвиђене су и новчане казне које се крећу од 10.000 до два милиона динара, али пре казни надлежни органи шаљу подсетник и упозорење привреднику да измири своју законску обавезу.

ТопПрес/ Извор: Танјуг