До 8. децембра продужен је рок за учешће у јавном позиву за субвенционисану доделу заштитног рама за тракторе, који је расписала Агенција за безбедност саобраћаја.

Само прошле године погинуло је 45 тракториста у Србији.

„Влада Републике Србије финансира целокупан износ заштитног рама. Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре определило по 125 милиона динара за 2022, 2023. и наредне године ће бити у плану“, рекао је за Танјуг Мирко Коковић, помоћник директора Агенције за безбедност саобраћаја.

Како је навео, модели трактора на које се могу уградити ови заштитни рамови су: IMT 533, IMT 539, IMT 540, IMT 542 и IMT 549.

„Циљ поделе више од 4.600 бесплатних рамова годишње, јесте да се смањи број страдања возача трактора у случају превртања трактора“, рекао је Коковић.

Он је казао да је, од преко 400.000 трактора, више од 150.000 трактора без заштитне кабине или рама.

„Само у току 2022. године погинуло је 45 тракториста у Србији. Заштитни рам служи да пружи заштиту возачу трактора приликом превртања“, рекао је Коковић.

„У Србији, у протекле три године, у саобраћајним незгодама у којима су учествовали трактори, изузимајући несреће ван путева – њиве, шуме, ливаде, погинуло је 83, а повређено 542 лица“, рекао је Коковић.

Према његовим речима, у последњих 10 година на путевима Србије смртно је страдало више од 350 тракториста, док је 2.000 повређено“.

„Позивамо сва заинтересована физичка и правна лица која испуњавају услове Уредбе о условима и начину спровођења субвенционисане доделе заштитних рамова за употребљавани трактор, да закључно са 8. децембром поднесу захтев Агенцији за безбедност саобраћаја“, рекао је Коковић.

„Захтеви за субвенционисану доделу заштитног рама подносе се Агенцији у затвореној коверти на адресу Булевар Михајла Пупина бр.2, 11070 Нови Београд, са назнаком Захтев за субвенционисану доделу новог заштитног рама“, навео је Коковић.

„Неки од услова које физичка лица као подносиоци захтева за субвенционисану доделу заштитног рама за употребљавани трактор морају да испуне су правилно попуњен захтев са личним подацима, потврда да је лице измирило све обавезе по основу пореза на имовину, фотокопија саобраћајне дозволе или другог документа којим се потврђује да је возило регистровано“, рекао је он.

„У случају оправданих разлога као што су престанак правних лица или смрти физичких лица од којих су купили возило као и губитак рачуна, због чега имаоци нерегистрованих трактора нису у могућности да прибаве одговарајући доказ о власништву, пореклу возила и доказ о измиреним царинским и пореским обавезама за возило, потребна је изјава потврђена потписима два сведока и оверена од стране надлежног органа о поседу од пет година за трактор који је стар најмање 10 година, фотографија предње стране трактора за који се подноси захтев, доказ о измиреним трошковима прописаних административних такси у износу од 1.040,00 динара“, рекао је Коковић.

Он је додао да потврде које се достављају уз захтев не могу бити старије од 30 дана од дана подношења захтева и прилажу се у оригиналу или овереној копији.

ТопПрес/ Извор: Танјуг