Пореска управа саопштила је данас да су одштампана решења којима се утврђује порез на регистровано оружје за 2022. годину.

„Након обраде и филтрирања достављених података из МУП, извршена је масовна штампа решења којима се утврђује порез на регистровано оружје за 2022. годину. Датум предаје пошти решења пореза на регистровано оружје пореским обвезницима је 1. децембар 2022. године и исти је јединствен за све пореске обвезнике на територији Републике Србије“, наведено је у саопштењу.

Како је наведено, достављање решења врши се у складу са одредбом члана 36. став 4. и 13. Закона о пореском поступку и пореској администрацији, којом је прописано да се порески акт сматра достављеним по истеку 15 дана од дана предаје пореског акта пошти, односно у случају достављања пореског акта у електронском облику преко портала Пореске управе исти се сматра достављеним даном постављања на портал Пореске управе.

Обвезници који ће бити обухваћени овом акцијом су правна лица, предузетници као и физичка лица која имају активне електронске сандучиће на порталу еУправа.

Правним лицима се електронска решења достављају на порталу еПорези.

Порески обвезници који решење добијају у електронско сандуче, датум уручења решења је датум слања у сандуче, односно 15. новембар.

Датум предаје решења пошти је назначен на решењу, наведено је у саопштењу.

У сврху утврђивања пореске обавезе по основу пореза на регистровано оружје за 2022. годину, усклађени динарски износи за плаћање пореза на регистровано оружје за 2022. годину износе 15.010 динара за аутоматску пушку, 6.020 за полуаутоматску пушку и 4.070 за оружје за личну безбедност категорије Б за које је издата исправа за држање оружја,

Утврђена пореска накнада за оружје за личну безбедност категорије Б за које је издата исправа за држање и ношење оружја, укључујући оружани лист за правна лица и предузетнике је 20.290 динара.

ТопПрес/ Извор: Танјуг