Дигитална платформа Е-аграр, софтверско решење које ће омогућити да се више од 400.000 газдинстава региструје онлајн, почеће са радом у јулу ове године. Е-аграр обухвата нову апликацију која би требало да омогући ефикасније вођење Регистра пољопривредних газдинстава и ефикасније управљање исплатама подстицаја у пољопривреди и руралном развоју, објавила је Привредна комора Србије.

Ново софтверско решење представља електронски портал преко којег ће пољопривредници приступати подацима о свом газдинству, подносити електронске захтеве за упис у Регистар пољопривредних газдинстава, мењати податке, обнављати регистрације и евентуално се брисати из Регистра.

„Пољопривредна газдинства имаће могућност да подносе захтеве за директна плаћања, подстицаји по површини и подстицаји за животиње. Портал је средство и за увезивање система са свим релевантним јавним евиденцијама и аутоматско преузимање потребних података“, кажу у Министарству пољопривреде за „Предузетник“.

Кроз Е-аграр биће омогућена размена података са другим регистрима који воде јединствене матичне бројеве грађана, податке о пребивалишту, податке о земљишту и животињама…

„Када буде успостављен Е-аграр, а очекујемо да ће прва фаза почети са радом јула 2022. године, пољопривредници ће на једноставан начин електронским путем подносити захтев за директне подстицаје и осим захтева које ће моћи да подносе електронским путем, неће морати да прикупљају додатну документацију и шаљу је у Управу за аграрна плаћања“, наводе из ресорног министарства.

Успостављање Е-аграра ће, кажу, омогућити пољопривредницима да за краће време добију подстицаје, јер ће обрада предмета знатно краће трајати.

Вршиће се аутоматска обрада предмета, размена података и провера података између регистара биће аутоматизована.

Читав процес финално ће се одразити и на промену начина рада Управе за аграрна плаћања, јер ће на тај начин доћи до бржег одобравања подстицаја као и брже исплате захтева.

Е-аграр ће постати јединствена, електронска и централизована евиденција свих регистрованих пољопривредних газдинстава, свих захтева за директна плаћања и омогућиће ефикасније извештавање о регистрованим пољопривредним газдинствима и директним подстицајима.

Такође, биће успостављена размена информација (софтверска) са другим државним органима и организацијама, у оба смера.

ТопПрес/  Извор: Танјуг