Економска подршка женама у секторима производње хране, сеоског туризма и старих заната

Економска подршка женама у секторима производње хране, сеоског туризма и старих заната

Са територије Крагујевца и Шумадијског округа 10 жена конкурисало је за пројекат Регионалне агенције за економски развој Шумадије и Поморавља и Швајцарске канцеларије за сарадњу у Србији, који се односи на „Унапређење економског и друштвеног положаја жена у руралним подручјима Шумадијског и Колубарског округа“. Овим пројектом подржане су њихове економске активности у секторима производње хране, сеоског туризма и старих заната.

За учешће у пројекту, са територије Шумадијског и Колубарског округа, услове је испунило 86 жена, које су носиоци регистрованих пољопривредних газдинстава или неке од наведених економских делатности.

За истраживање друштвеног и економског положаја жена у руралним подручјима ова два округа, ангажован је експерт, а увидом стања на терену, дефинисане су јасне потребе корисница пројекта. У даљем раду обезбеђена је едукација за подизање нивоа знања у области бизнис менаџмента, интернет маркетинга, уговорени су експерти из области хотелијерства, технологије процеса производње и квалитета производа, као и дизајнери паковања и производа старих заната.

Део пројекта који се бави подизањем техничких капацитета и оснаживања жена предвиђа подршку у виду набавке опреме за ефикасније пословање. У складу са тим, објављена су 2 јавна позива на веб-сајтовима свих партнера на пројекту, а подршку су пружиле и све јединице локалне самоуправе и туристичке организације. Одобрено је 52 предлога пројеката укупне вредности 88.800 швајцарских франака.

Максималан износ добијене опреме, машина и алата потребних за сваку појединачну делатност је 2.000 швајцарских франака. Саставни део пројекта је и промоција, па свака корисница пројекта има своју веб страну на којој су представљене најважније услуге или производи које добитник гранта испоручује тржишту.

ТопПрес/ Извор: ИнфоКГ