Ево ко ће добити  награде и захвалнице за Дан општине Топола

Ево ко ће добити награде и захвалнице за Дан општине Топола

Топола – На данашњој Седници Скупштине општине Топола одборници су усвојили Одлуку о измени Одлуке о начину коришћења површина јавне намене у дане одржавања манифестација и вашара у општини Топола. У образложењу ове тачке дневног реда каже се:

„Локације за постављање мањих монтажних објеката: тезге, павиљони, киосци до 10,5 м², баште угоститељских објеката и други покретни мобилијар, дају се у закуп на основу пријаве која се подноси Комисији за доделу локација јавне намене за време одржавања манифестација и вашара у општини Топола, у складу са  објављеним јавним позивом и програмом из члана 2. став 2. ове одлуке“.

Усвојен је и Предлог Одлуке о додели награде „Рођење пресвете Богородице“ и  Предлог Одлуке о додели захвалница. Тако ће на Дан општине Топола 21. септембра награде  ,,Рођење Пресвете Богородице” добити:

-Предраг Перуничић, државни секретар за спорт,

-Младен Кременовић, власник занатске радње ,,Лиграп“ д.о.о. Белосавци,

-Душица Павлићевић, ученик Средње школе ,,Краљ Петар I“ у Тополи.

Захвалнице ће добити:

-Проф. др Александар Б. Срећковић из Тополе,

-Зорица Станковић, радник Општинске управе општине Топола,

-Нада Илић, повереник за избегла и прогнана лица из Тополе,

-Момир Јеремић, угоститељ из Доње Шаторње

-Манојло Јокић, привредник из Тополе,

-Арсен Арсеновић, директор Службе за катастар непокретности,

-Драган Милановић, проф. физичког васпитања из Тополе,

-Одбојкашки клуб ,,Карађорђе“ из Тополе.

На дневном реду данашњег заседања нашле су се измене програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Топола за 2019. годину.

У Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Топола за 2019. годину број 320-26/2019-05-I од 08.04.2019. године („Службени гласник СО Топола“ број  5/2019)  врше се следеће измене:

У табеларном приказу планираних мера и финансијских средстава, Табела 1. Мере директних плаћања, под редним бројем 1., назив мере: Регрес, шифра мере 100.1, у колони планирани буџет за текућу годину без пренетих обавеза (у РСД), износ од 1.000,00 динара, мења се у износ од 1.400.000,00 динара.

У  табеларном приказу планираних мера и финансијских средстава, Табела 3. Мере руралног развоја:

–  Под редним бројем 1. назив мере: Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, шифра мере 101, у колони планирани буџет за текућу годину без пренетих обавеза (у РСД), износ од 1.800.000,00 динара, мења се у износ од 2.350.000,00 динара.

–  Под редним бројем 2. назив мере: Развој техничко – технолошких, примењених, развојних и иновативних пројеката у пољопривреди и руралном развоју, шифра мере 305, у колони планирани буџет за текућу годину без пренетих обавеза (у РСД), износ од 3.050.000,00 динара, мења се у износ од 1.800.000,00 динара.

У табели 6. Табеларни приказ планираних финансијских средстава, Планирана средства за директна плаћања износ од 300.000,00 мења се у износ од 1.400.000,00 динара.

У табели 6. Табеларни приказ планираних финансијских средстава, Планирана средства за подстицаје мерама руралног развоја износ од 850.000,00 мења се у износ од 4.150.000,00 динара.

У табели 6. Табеларни приказ планираних финансијских средстава, Планирана средства за средства за мере које нису предвиђене у оквиру мера директних плаћања, мера кредитне подршке, мера руралног развоја износ од 100.000,00 мења се у износ од 1.700.000,00 динара.

Разматран је Извештај о пословању ЈКСП „Топола“ за 2018. годину, као и тромесечни Извештај о реализацији Програма пословања ЈКСП „Топола“ Топола за други квартал 2019. године.

Фото: ТопПрес

Именован је и нови Управни одбор Предшколске установе „Софија Ристић“, а њега чине:

Из реда запослених:

  1. Александра Спасић, васпитач из Тополе,
  2. Снежана Илић, васпитач из Смедеревске Паланке,
  3. Сузана Васић, медицинска сестра из Тополе,

Испред Савета родитеља:

  1. Јелена Урошевић, мастер правник из Тополе,
  2. Милена Радојковић, матурант гимназије из Тополе
  3. Биљана Нешић, дипл.економиста из Тополе

Испред Општине Топола:

  1. Драгана Чолић, економиста из Тополе,
  2. Мирјана Ћирић, дипл. економиста из Тополе,
  3. Драгић Лазаревић, пензионер из Тополе.

ТопПрес

KOMENTARI