Од 1. јануара 2022. аутомобили ће се приликом регистрације опорезивати према години производње, уместо по кубикажи.

У новој 2022-ој почиње примена два нова закона и то тако да се најкасније до 30. априла мора применити нови Закон о фискализацији, док се примена Закона о електронском фактурисању одвија етапно, тако што се делимично креће од 1. јануара 2022., па се домен шири од 1. јула 2022. и коначно од 1.1.2023. године креће пуна примена за све обвезнике.

Нова правила које доноси нови закон о фискализацији захтеваће замену постојећих фискалних уређаја новим системима који испуњавају тражене прописе.

Од 1. јануара 2022. почиње да се примењује нови Закон о електронском фактурисању по коме ће све фактуре морати да се шаљу у XМL формату.

Влада Републике Србије донела је Одлуку о висини минималне цене рада за период јануар-децембар 2022. године која је објављена у Службеном гласнику, а примењује се од 01.01.2022. године.

Одлуком је прописано да минимална цена рада, без пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање, за период јануар-децембар 2022. године износи 201,22 динара (“нето”), по радном часу.
Када смо код пореза на имовину, Закон је ступио на снагу ове године, а већи део Одредби примењиваће се од 01.01.2022. године.

 

 

ТопПрес/ ГЗС