Ево које промене очекују грађане Србије од 1. јануара 2022. године

Ево које промене очекују грађане Србије од 1. јануара 2022. године

Од 1. јануара 2022. аутомобили ће се приликом регистрације опорезивати према години производње, уместо по кубикажи.

У новој 2022-ој почиње примена два нова закона и то тако да се најкасније до 30. априла мора применити нови Закон о фискализацији, док се примена Закона о електронском фактурисању одвија етапно, тако што се делимично креће од 1. јануара 2022., па се домен шири од 1. јула 2022. и коначно од 1.1.2023. године креће пуна примена за све обвезнике.

Нова правила које доноси нови закон о фискализацији захтеваће замену постојећих фискалних уређаја новим системима који испуњавају тражене прописе.

Од 1. јануара 2022. почиње да се примењује нови Закон о електронском фактурисању по коме ће све фактуре морати да се шаљу у XМL формату.

Влада Републике Србије донела је Одлуку о висини минималне цене рада за период јануар-децембар 2022. године која је објављена у Службеном гласнику, а примењује се од 01.01.2022. године.

Одлуком је прописано да минимална цена рада, без пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање, за период јануар-децембар 2022. године износи 201,22 динара (“нето”), по радном часу.
Када смо код пореза на имовину, Закон је ступио на снагу ове године, а већи део Одредби примењиваће се од 01.01.2022. године.

 

 

ТопПрес/ ГЗС

KOMENTARI