Фото: ТопПрес

Топола – Телефонским путем у општини Топола одржана је 5. редовна седница Штаба за ванредне ситуације општине Топола. Седницом је председавао председник општине – командант штаба Игор Петровић, саопштено је на званичној фејсбук страници општине Топола.

Након усвајања дневног реда и записника са претходне седнице, усвојен је план рада Штаба за 2022. годину. Из извештаја о водоснабдевању може се видети да су у периоду од 19. новембра до 10. децембра, уз коришћење расположивих капацитета, сви корисници на централном систему имали уредно снабдевање водом за пиће. На то је утоцало смањење потрошње воде и нешто повољније хидролошке прилике. Расположиве количине сирове воде укупно износе 32 литра у секунди, што је у овом периоду минимална количина воде неопходна за уредно снабдевање водом за пиће свих корисника централног система водоснабдевања. Пошто су и у наредном периоду најављене падавине, очекује се и повећање дотока сирове воде на ПППВ у Јарменовцима, чиме ће се стећи услови за постепено искључивање градских изворишта и бунара из система. Након тога приступиће се њиховој конзервацији – припреми за период са ниским темпрературама, до наредне сезоне.

Епидемиолошка ситуација изазвана вирусом ковид-19 се смирује. Почев од 19. новембра у ковид амбуланти Дома здравља „Свети Ђорђе“ у Тополи, бележи се постепен пад прегледа пацијената старијих од 16 година и то испод 80 прегледа дневно. Смањен је и број деце сумњивих на ковид-19 који се јављају у Дечијем и школском диспанзеру – дневно испод 20 прегледа. Од 1. децембра број прегледа у току дана пада испод 40, а број тестираних испод 20 дневно од којих је око 5 до 10% позитивно. У периоду од 19 новембра укупно је тестирано антигенским и ПЦР тестом 570, а позитивно је 68 особа. Укупан број вакцинисаних зтакључно са 13. децембром је – са две дозе 7160, а са три 3925 лица.

Чланови ШВС су упознати са достигнутим нивоом организованости, оспособљености и опремљености снага заштите и спасавања организованих на територији општине Топола. Уколико буде постојала потреба за слање субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање на обуке и семинаре Штаб ће адекватно томе и поступити. На основу Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине Топола, усвојен је закључак о именовању субјеката од посебног значаја који располажу ресурсима који се могу искористити у заштити и спасавању људи и материјалних добара.

Поводом новогодишњих и божићних празника Штаб за ванредне ситуације општине Топола, донео је ПРЕПОРУКУ:

1. Препоручује се свим овлашћеним продавцима да се приликом продаје пиротехничких средстава за време новогодишњих и божићних празника на територији општине Топола придржавају свих важећих прописа који регулишу ову област. Посебну пажњу посветити обавези да се пиротехничка средства НИКАКО НЕ ПРОДАЈУ МАЛОЛЕТНИМ ЛИЦИМА, уз апел свим грађаниманаше општине да пиротехничка средства НЕ КУПУЈУ КОД УЛИЧНИХ ПРОДАВАЦА;

2. Пиротехничка средстваникако не користити у затвореном простору, као и на јавним местима, због могућности настајања пожара и других нежељених последица јер је то у супротности са важећим прописима и подлеже казненим одредбама;

3. Приликом евентуалног коришћења пиротехничких средстава на отвореном простору поступати по Упутству о начину коришћења истих, а првенствено водити рачуна да се не угрожавају друге особе и материјална средства и да се не загађује животна средина.
Поводом снежних падавина које су у викенду за нама погодиле и општину Топола могло се из извештаја ЈКСП Топола видети да су улице првог и другог приоритета по плану зимске службе очишћене. Остали су мали сеоски локални путеви чије чишћење ће данас бити завршено – Јунковац, Жабаре, Шаторња, Војковци, Гуришевци, Манојловци и Јарменовци. На седници је указано да се морају, на основу примедаба и сугестија грађана, предузети додатне мере како би се квалитет услуга зимске службе подигао на виши ниво и евентуални недостаци свели на минимум, наводи се на званичној фејсбук страници општине Топола.

ТопПрес