shutterstockshutterstock

Привремено решење о висини износа на пензионом чеку први је папир са адресе Фонда ПИО са којим се годишње сусреће више од 90 одсто суграђана који су стекли услов за одлазак у пензију. Будући да до трајног решења осигураници у просеку највише чекају три до четири месеца, код оних пензионера који сматрају да је износ на привременом решењу мањи од очекиваног појави се сумња да ли ће новчани заостаци бити накнадно исплаћени у целости. Ипак, досадашња пракса показала је да је износ на привременом решењу у две трећине случајева већи од оног на коначном, потврђују из Фонда ПИО.

Када се за неколико месеци стекну услови у чак две трећине случајева пензионер мора да врати део новца, док у осталим доплата стиже из касе Фонда. Како објашњавају у Фонду ПИО, најчешћи износи преплате настале као разлика између привремених и коначних решења су од 5.000 до 10.000 динара и корисници у великом броју враћају преплаћене износе.

Привремено решење о пензији подразумева да пензија није привремено ограничена у временском смислу, већ да је износ пензије утврђен на основу некомплетних података о стажу, зарадама и висини доприноса за пензијско и инвалидско осигурање – наводе из Фонда.

– Уколико се по доношењу привременог решења накнадно комплетирају сви подаци о стажу, зарадама и доприносима, може се донети коначно решење о пензији. У противном, уколико се не комплетирају сви подаци, доноси се ново привремено решење.

Коначни износ на решењу зависи од документације и података о зарадама и доприносима, па уколико се испостави да је износ на коначном решењу мањи, корисници су дужни да разлику врате Фонду. Пред „младим“ пензионерима стоји могућност да разлику врате одједном или на максималних 60 месечних рата. У супротном, ако је износ већи од привременог решења, Фонд је дужан да кориснику исплаћује разлику за мање исплаћене износе пензије за цео период дотадашњих примања.

Ова разлика биће исплаћена у целости при првој следећој исплати пензије по коначном решењу – уверавају у Фонду ПИО.

У пракси се најчешће дешава да коначном решењу претходе од два до три привремена решења. Разлози који доводе до привремених решења нису само некомплетни подаци о стажу, већ то може бити и непостојање податка о просечној годишњој заради у републици, за последњу годину рада, приликом обрачуна пензије.

ТопПрес/ Извор: Вечерње новости