Топола – Општина Топола уз помоћ Европске уније спровешће заједнички  пројекат „ГИС за одржив друштвено – економски развој општине Топола“.  Донација Европске уније је  82.790 еура а учешће општине Топола  14.734 еура. Према речима председника СО Топола ово је значајан пројекат који обухвата:

– Унапређење постојећег Географско информационог система, кроз развој нових апликација које ће допринети уштеди новца кроз боље планирање, привлачење инвестиција, лакшој доступности информација грађанима, унапређењу ефикасности рада јавних служби.

„На овај начин подићићемо конкуретност општине нарочито тамо где нам је потребно а то је да се мапирају парцеле које ћемо да откупљујемо од приватних лица јер општини Топола недостаје грађевинских парцела и ово је начин да се оне идентификују и откупе“, истиче Драган Јовановић.

Кроз пројекат ће се реализовати:
– Снимање 420 ха грађевинског подручја Тополе, снимање дроном, чиме се добијају подаци за боље искоришћење грађевинског земљишта али и за промоцију туристичких потенцијала
– Снимање око 40 км уличне мреже 3Д техником чиме се добијају подаци као са Google earth-a
– Снимање и мапирање целокупне саобраћајне сигнализације као и целокупне мреже уличног осветљења
– Снимање и мапирање свих соских гробаља што је основа за њихово боље уређење и решавање имовинско правних проблема
– Мапирање и опис 20 потенцијалних локација за инвестиције
– Прикупљање и анализа података о корисницима услуга социјалне заштите

ТопПрес