Хлеб не преко 46 динара, казна и 2 мил. РСД

Хлеб не преко 46 динара, казна и 2 мил. РСД

Влада Србије је продужила примену Уредбе о обавезној производњи и промету хлеба од брашна Т-500, чиме су трговцима ограничене марже, а самим тим и цена векне. То значи да хлеба Сава до 31. јануара 2019. неће моћи да пређе 46 динара у малопродаји. Пекари су, такође, обавезни да произведу бар 30 одсто те врсте хлеба сваког дана.

Влада је донела уредбу 30. јула ове године, а ступила је на снагу 1. августа. Том уредбом се уређује обавезна производња и промет хлеба од брашна Т-500, одређује се максимална висина маржи, ремитенда и рокови плаћања привредним субјектима који се баве производњом хлеба од брашна Т-500.

Хлеб од брашна Т-500 је векна најмање тежине 500 грама, са основним састојцима: 370 грама брашна Т-500, со 7,4 грама, квасац 9,25 грама и адитив 1,48 грама (за векну тежине 500 грама).

Највиша обрачуната маржа која је део велепродајне цене хлеба, векне тежине 500 грама, не може бити већа од два одсто. Такође, највиша обрачуната маржа која је део малопродајне цене хлеба, векне тежине 500 грама, не може бити већа од шест одсто.

Највиша укупна стопа марже односно трошкова промета (укључујући све врсте рабата, каса сконто и слично) не може бити већа од 8,12 одсто у односу на производјачку цену хлеба.

Произвођачка цена се обрачунава у висини до 38,68 динара по векни хлеба.

Трговци на мало који продају хлеб могу да врате произвођачу хлеба до пет одсто (ремитенда) од набављене количине на дневном нивоу. Рок плаћања произвођачу хлеба не може бити дужи од 20 дана од дана пријема рачуна за испоручени хлеб.

Надзор над применом те уредбе спроводе министарства надлежна за послове пољопривреде и трговине.

ТопПрес/ Извор: Танјуг

KOMENTARI