За грађане који због здравственог стања или других оправданих разлога не могу лично да подигну једнократну помоћ од 100 евра са посебног наменског рачуна у банкама и пословницама „Поште Србије“ то могу да учине овлашћена лица на основу једнократног пуномоћја.

Како би омогућила исплату на наведени начин, Народна банка Србије је 20. маја донела Инструкцију о начину исплате једнократне новчане помоћи пунолетним држављанима Републике Србије са посебних наменских рачуна.

У складу са том инструкцијом, банка је дужна да омогући исплату новчаних средстава с рачуна у просторијама банке лицу које корисник овласти, на основу једнократног пуномоћја, за подизање новчаних средстава с рачуна корисника, саопштено је из НБС.

За кориснике – пословно неспособна лица која не могу самостално да располажу новчаним средствима једнократне помоћи, исплата се врши овлашћеном лицу на основу увида у јавну исправу којом се доказује овлашћење за располагање одговарајућом имовином тог корисника.

Приликом исплате, на увид се достављају и лична документа овлашћеног лица и корисника.

Пуномоћје се може дати алтернативно на обрасцу који је одштампан уз Инструкцију НБС, као и у форми коју утврди банка или у слободној форми, и у том случају оно обавезно садржи податке из обрасца НБС и не мора бити оверено код нотара.

У циљу спречавања преварних радњи и злоупотреба, прописано је да банка може коришћењем средстава за комуникацију на даљину проверити с корисником аутентичност овог пуномоћја, као и контакт податке овлашћеног лица, на пример позивом броја телефона овлашћеног лица по пуномоћју у присуству службеника банке, наводи се у саопштењу.

ТопПрес/ Извор: Танјуг