профимедиапрофимедиа

Јавнобележничка комора у саопштењу за медије наводи да су јавни бележници у обавези, по Закону о промету непокретности, да упозоре грађане уколико утврде да је предмет купопродајног уговора непокретност без употребне дозволе или у поступку легализације, али да су исто тако у обавези да такав уговор овере.

Законом о промету непокретности јавни бележник је овлашћен да одбије оверу купопродајног уговора једино ако се уговорне стране противе уношењу упозорења у уговор, наведено је у саопштењу за медије коморе бележника.

Јавни бележници приликом потврђивања уговора који за предмет имају објекат без употребне дозволе или објекат у поступаку легализације – нарочито упозоравају уговорне стране да постоји могућност да ће овакви објекти бити срушени, уколико не буде извршена легализација, наводе у саопштењу, али истовремено подсећају да су јавни бележници самостални и независни у обављању своје делатности, те да Комора нема овлаћења да издаје упуства и обавештења којима би се од бележника захтевало да не предузимају одређену службену радњу на коју их обавезује закон.

Јавнобележничка комора зато очекује од свих бележника у Граду Београду, као и у целој Србији, да и убудуће поштују законска правила, односно да упозоравају грађане уколико утврде да је предмет купопродајног уговора непокретност без употребне дозволе, те поручује да ће, уколико евентуално дође до измене Закона о промету непокретности, јавни бележници поступати на начин и у складу са тим изменама.

ТопПрес/ Извор: Танјуг