Топола – Редовним одржавањем путева у зимском периоду сматрају се радови и активности неопходни за обезбеђење проходности и безбедног одвијања саобраћаја на општинским путевима, некатегорисаним путевима и улицама на територији општине Топола. Извођач радова на зимском одржавању путева и улица на територији општине Топола је предузеће ЈКСП „Топола“ из Тополе.

Планирани почетак рада зимске службе је 01.11.2019. године и њена активност траје до 31.03.2020. године. Радови на зимском одржавању путева и улица по правилу се изводе тако да се не обуставља саобраћај на улици или путу.

 „ЈКСП „Топола“ као Извођач радова врши набавку посипног материјала (индустријске соли и абразивних средстава), координацију у извођењу радова и организовање надзора над зимским одржавањем  путева. Као материјал за посипање асфалтних коловоза  путева и улица у току извођења радова на зимском одржавању користи се индустријска со гранулације 0-4 mm и камена ризла гранулације 4-8 mm. Планом зимске службе предвиђено је одржавање, 136 km општинских путева, 50 km улица на територији насељеног места Топола и око 50 km некатегорисаних путева“, рекла је за ТопПрес директорка ЈКСП „Топола“, Тања Цветковић.

На пункту зимске службе извођача радова ЈКСП „Топола“ у улици Солунских ратника бр. 19 у Тополи,  налазе се залихе посипног материјала преостале од зимског одржавања путева и улица у сезони 2019/2020 година и то:

25 t индустријске соли, ускладиштене у затвореном складишту у врећама од по 50kg и 25 kg и 400 t камене ризле ускладиштене на уређеном покривеном складишту на отвореном.

„Општински путеви првог приоритета одржавања су: L-3, L-5 (деоница од државног пута IБ реда бр. 16 до центра МЗ Загорица), L-10, L-12, L-16, L-17 и L-19. Ови путеви морају бити оспособљени за проходност, у нормалним зимским условима, по целој ширини коловоза у року од 5 часова од момента настајања потребе за интервенцијом механизације. Општински путеви другог приоритета одржавања су: L-4 (деоноца од општинског пута L-3 до центра МЗ Јеленац), L-6 (деоноца од државног пута II реда бр.150 кроз МЗ Јунковац), L-8 (деоноца од државног пута II реда бр.150 до центра села и школе у МЗ Горович), L-9, L-13, L-15, L-18 и L-21(деоноца од државног пута II реда бр.149 до границе са Брезовцем),  Ови путеви морају бити оспособљени за проходност, у нормалним зимским условима, по целој ширини коловоза у року од 7 часова од момента настајања потребе за интервенцијом механизације. Општински путеви трећег приоритета одржавања су: L-1, L-2, L-7 (деоноца кроз територију МЗ Љибесело), L-11,  L-14, L-20 и L-22.  Чишћењу ових путева се приступа  након завршеног чишћења путева првог и другог приоритета, стим што прекид саобраћаја не сме бити дужи од једног дана“, истиче Цветковић.

Тања Цветковић, фото: ТопПрес

Она је навела да је програмом рада зимске службе за сезону 2019/2020 предвиђено и зимско одржавање око 50 km некатегорисаних путева на територији општине Топола.

„Узети су у обзир само путеви или делови некатегорисаних путева по месним заједницама који  повезују њене најнасељеније делове са општинским путевима или државним путевима првог и другог реда, некатегорисани путеви који представљају прилаз сеоским школама, амбулантама и гробљима и прилазни путеви појединачним домаћинствима у случају изузетне хитности (пролаз возила хитне медицинске помоћи, смртни случај и сл.) Зимско одржавање некатегорисаних путева вршиће се само у изузетним ситуацијама, односно у случају вишедневних узастопних завејавања или поледице  ,а у договору одговорних лица ЈКСП „Топола“ са представницима Савета Месних заједница“, каже директорка.

Програмом рада зимске службе у 2019/2020 години предвиђено је и зимско одржавање свих улица у насељеном месту Топола.

Први приоритет: Булевар Краља Александра, Авенија Краља Петра Првог, Кнегиње Зорке, Шумадијска, Краљице Марије, Принца Томислава Карађорђевића, Миливоја Петровића Блазнавца ( од улице Принца Томислава Карађорђевића до улице Радоја Домановића), Радоја Домановића, Ђурђевданска, Јасеничка до улаза у градско гробље, Светосавска и даље пут за гробље, Петра Николајевића Молера и даље пут за градску депонију.

Други приоритет:  Јована Скерлића, Миливоја Петровића Блазнавца (од улице Радоја Домановића до улице Јована Скерлића), Опленачка, Кнеза Александра Карађорђевића, Николе Граовца, Стефана Немање, 12.октобра, Сретењска, Косте Ј.Јовановића, Архимандрита Алексија Јовановића, Чика Мише Алексић, Милоша Обилића, Рудничка, Владике Николаја Велимировић, Нова 4 и паркинг за путничка возила и аутобусе, Душана Радовића, Николе Тесле, Иве Андрића, Пут за краљев подрум, Београдска.

Трећи приоритет: Венчачка, Танаска Рајића и даље путем ка насељу „Бор“, Првог устанка, Поп Луке Лазаревић, 1300 каплара, Каменичка, Драгутина Прокића, Душана Баранина, Светозара Ђорђевића, Војводе Живојина Мишића, Светозара Марковића, Војводе Петра Бојовића, Милутина Тодоровића, Никољска, жртава Крагујевачког октобра, Владике Саве, Михаила Петровића Аласа, Петра Буљубаше, Таковска, Доситејева, Устаничка, војводе Бирчанина, Вука Караџића, Његошева, Драгољуба Драшковића, Пилота Михаила Петровића, Слободана Радошевића, Ђуре Јакшића, Бранка Радичевића, Бранислава Нушића, Кнеза Лазара, Деспота Стефана Лазаревића, Војводе Путника.

ТопПрес