Рудник – Рудник и флотација Рудник д.о.о. Рудник  упућују оглас за пријем у радни однос на месту јамски електричар. Број извршилаца је четири а место рада Рудник.

Опис радног места:

• Поправка и одржавање електро погонских, сигналних мерних и дојавних уређаја извозног строја и вентилаторског постројења, поправка и одржавање нисконапонског развода у јами и споља;
• Изналажење и отклањање кварова на електроенергетским системима и постројењима, сепаратним вентилаторима,пумпама, аку локомотивама, утоварно- транспортној механизацији, бушаћим колима,дубинским истражним машинама,електроинсталацијама ниског и средњег напона у јами и споља:
• Изводи радионичке израде: командно-напојних,разводних ормана, радионичке ремонте електро опреме:
• Изводи радове на изради нових и ревитализацији старих електромоторних постројења у јами и споља,израду нових и реконструкцију старих електроинсталација на спољним и јамским објектима;
• Полагање и прикључивање напојних каблова,ваздушних спољних водова;
• Формирање,пуњење,контрола и ремонт аку батерија за локомотиве.
Услови:
• III  или IV   степен стручне спреме (електро смер);
• Пожељно радно искуство на истим и сличним пословима али не и неопходан услов;
• Самосталност;
• Поузданост;
• Тачност и прецизност;
• Тимски рад;

Додатне информације – Рад у сменама; Радно место са повећаним ризиком (бенефиција :12/16 )

Позивамао заинтересоване кандидате да молбе доставе на е-маил: strost@contangorudnik.rs
Контакт телефон: 032/5741 122 – локал 22

ТопПрес