Како ће се нова правила ЕУ одразити на произвођаче у Србији?

Како ће се нова правила ЕУ одразити на произвођаче у Србији?

Извоз органских производа из Србије у земље ЕУ премашио је 23 милиона евра годишње, а с озбиром на промене и раст органског сектора Унија је недавно, после више од две деценије органске пољопривредне производње, донела нову Уредбу о органској производњи и обележавању органских производа.

У наредне две године очекује се доношење низа уредби у ЕУ које ће детаљније дефинисати органску производњу, контролу и сертификацију, као и обележавање органских производа, а нови прописи ЕУ ће, иначе, почети да се примењују од 1. јануара 2021. године.

На питање шта ће нова уредба ЕУ значити за произвођаче органских производа у Србији, у Министарству за Танјуг наводе да хармонизација прописа из области органске производње са прописима Уније треба да олакша српским произвођачима приступ тржишту ЕУ, те најављују усвајање измена и допуна Правилника о контроли и сертификацији у органској производњи и методама органске производње.

Србија органске производе највише извози у Немачку, Холандију, Италију и Француску, и то смрзнуте органске малине и купине, концентрат јабуке и суву шљиву, а приметан је раст површина под органском производњом од 2011. до 2015. године, када су оне повећане готово два и по пута, са 6.335 на 15.298 хектара.

Ради интензивнијег развоја органске производње држава даје подстицаје који су у 2019. вишеструко увећани у односу на 2018. годину, а у Министарству кажу да се ове године очекује и усвајање измена и допуна Правилника о контроли и сертификацији у органској производњи и методама органске производње, које у великој мери треба да унапреде органску производњу у Србији.

Изменама Правилника, које су урађене са експертима у оквиру твининг пројекта који је одобрила Европска комисија, детаљније ће се прописати начин контроле органских произвођача, као и мере које се предузимају у случају утврђених неправилности.

Уредиће, кажу у Министарству, једну потпуно нову област везану за органску производњу вина и прописати технолошке поступке прераде и производе и супстанце који се користе у органској производњи вина.

Такође, изменама и допунама Правилника ревидираће се списак активних супстанци које се налазе у средствима за заштиту биља која су дозвољена за употребу у органској производњи.

То ће, наводе у Министарству, допринети да се листа средстава за заштиту биља за органску производњу прошири, а произвођачима олакша сама производња, с обзиром на чињеницу да је на нашем тржишту евидентан мали број ових средстава.

У Министарству објашњавају да ће нови прописи ЕУ омогућити да систем контроле буде ојачан захваљујући строжим мерама предострожности и детаљним проверама заснованим на процени ризика у целом ланцу снабдевања.

Циљ је да се јачањем система контроле повећа поверење потрошача и спрече преваре, на начин да се јасније дефинишу контролне мере и улоге, као и одговорности различитих контролних субјеката.

Нова уредба ЕУ уводи детаљније захтеве за контролу органских производа, а специфицне контроле органске производње биће допуњене новим правилима о званичним контролама дуж пољопривредно-прехрамбеног ланца.

Поред групне сертификације за пољопривреднике који ће моћи да продају своје производе само преко групног сертификата и посебних критеријума за дефинисање категорија пољопривредника који јој се могу придружити, друга новина је да годишња инспекцијска контрола на терену неће бити обавезна за све, већ ће се базирати на анализи ризика.

Тако ће нискоризичне фарме или објекти бити контролисани и прегледани сваких 24 месеца, а не сваке године.

У складу са новим прописима ЕУ употреба природних арома у преради органских производа биће јако ограницена.

Данас су дозвољени сви природни укуси, док ће од 2021. године у преради органских производа моћи да се користе само природни укуси који потичу из наведених састојака. На пример, дозвољена је само „природна арома лимуна“, што значи да је арома најмање 95 одсто добијена од лимуна.

Такође, детаљно ће бити прописана правила за добијање органских арома.

Новом регулативом ЕУ биће прописана и ограничена листа производа за чишћење и дезинфекцију технолошких линија.

Једна од новина се односи и на производ идентификован као производ из „пољопривреде ЕУ“, тако да ће минимални проценат састојака који су пореклом из ЕУ бити 95 одсто, уместо 98 одсто састојака, како је сада прописано, с тим да је дата могућност да се помене и регион у коме се састојак узгаја.

У складу са новим прописима Уније, субјекти у малопродаји који продају претходно упаковане органске производе неће морати да се сертификују, али ће бити подвргнути проверама у складу са законом о општим службеним контролама.

ТопПрес/ Извор: Танјуг