Дана 21.03.2020. године ступиле су на снагу измене и допуне Уредбе о мерама за време ванредног стања (“Сл. Гласник РС”, бр. 31/20, 36/20, 38/20 и 39/20) којима се забрањује и обављање јавног превоза путника у друмском саобраћају аутобусима, осим посебног линијског превоза које ће привредни субјекти обављати искључиво ради реализације радних задатака запослених, објављено је на сајту општине Топола.

Забраном такође нису обухваћени такси превоз, лимо сервис и превоз за сопствене потребе који ће се и даље одвијати у складу са законом о превозу путника у друмском саобраћају.

Уз дозволу министра надлежног за послове саобраћаја, могуће је на образложен и оправдан захтев дозволити обављање међумесног превоза, на начин утврђен додељеном дозволом. Такође, уз претходно прибављену сагласност министра надлежног за послове саобраћаја, јединица локалне самоуправе може издати дозволу за посебно организоване линије градског и приградског саобраћаја искључиво у циљу омогућавања обављања радних обавеза и задатака, у складу са свим осталим мерама донетим од стране Владе након проглашења ванредног стања.

Функционисање наведених облика превоза, одобрава се искључиво ради превоза приоритетног медицинског и немедицинског особља које је запослено у здравственим установама, запослених лица у комуналним службама, чије функционисање је неопходно и није могуће обављати од куће, као и запослених за обављање свих других послова, који су у функцији обезбеђивања здравља и безбедности грађана, речено је на сајту општине Топола.

У складу са напред наведеним надлежне службе и субјекти могу доставити своје захтеве са потребама запослених, за организовање посебно формираних градских и приградских линија, а које ће јединице локалне самоуправе достављати министру надлежном за послове саобраћаја ради тражења дозволе односно сагласности министра.

Захтеви се достављају на мејл адресу: topolaprevozvs@topola.com

Напомена: Сви претходно закључени уговори о посебном линијском превозу запослених остају на снази, уз обавезу поштовања свих прописаних мера након проглашења ванредног стања.

Препорука је да послодавци и јединице локалне самоуправе користе овај модел превоза и за запослене у привреди као и могућност превоза за сопствене потребе, под условима прописаним Законом о превозу путника, саопштено је на званичном сајту општине Топола.

ТопПрес