Топола – Један од капиталних пројеката општине Топола у овој години  је уређење прве пешачке улице у Тополи. Анализом градског ткива укључујући и  потребе становника као туриста одлучено је да се пројекат ради за улицу кнегиње Зорке која се простире од Булевара краља Александра до раскрснице Улице краљице Марије и Авеније краља Петра I и представља веома важну улицу централне зоне Тополе.

Фото: ТопПрес

Пројекат је урадио архитекта Небојша Глишић и исти донирао општини Топола, такође је  део донирала и „ГЕОСИСТЕМ МБ“  из Крагујевца са архитектом Маријом Миленковић.

Улица кнегиње Зорке припада ПКИЦ (просторно културна историјска целина) и спаја део града у коме су сконцентрисане скоро све кључне јавне институције са зоном заштићене културно историјске целине Карађорђевог града и даље комплекса ,,Задужбине краља Петра I на Опленцу. Досадашња намена улице је била саобраћајница, са местима за паркирање.

Фото: ТопПрес

Кључни мотив израде и реализације пројекта је партерно уређење улице кнегиње Зорке, формирање вишенаменског простора, који ће омогућити грађанима и посетиоцима Тополе да  квалитетно користе овај простор. Узимајући у обзир да се у улици дешавају манифестације, постоје кафићи, ресторани, те се иста користи за саобраћај и паркирање, морао се осмилити начин како да ове функције могу да егзистирају на истом простору. Првенствено је било битно да сви радови на подземним инсталацијам буду предходно реализовани и на тај начин за дужи временски период се обезбеди квалитетно инфраструктурно опремање. Како би се формирала јединствена површина пешачке зоне, неће постојати денивелација између улице и тротоара. Са обе стране улице се формијау риголе, које ће прихватати кишне воде, и у оквиру којих су инкорпориране решетке кишне канализације. У лирама на крају и почетку улице се форирају рампе које нивелационо повезују постојеће саобраћајнице са будућом нивелетом пешачке зоне. На улазу и излазу у улуци се постављају фиксни и мобилни стубићи.

Фото: ТопПрес

За облогу партера предвиђени су бехатон елементи, дебљине осам центиметара са подконстукцијом адекватном за ову намену. Избор боја, облика и материјализације елемената је планиран такав да у исто време одаје дух прошлости и ноту савременог приступа у решавању визуелног идентитета пешачке зоне. Посебна пажња је обраћена на декоративну уличну расвету ради стварања јединственог анбијента.

Новопланирани мобилијар је наменски дизајниран и брендиран.

Фото: ТопПрес

Неопходно је заменити постојећа стабла која су у лошем стању, новим исте врсте, за шта ће надлежна комунална институција израдити процену и предложити пројекат. Такође на местима где су дрвета осушена, планирати нови засад.

„ Срећа је да је Топола изнедрила стручњаке који воле своје место одакле потичу и који несебично дарују своје умеће. Један од правих представника је архитекта Небојша Глишић. Заједничком сарадњом у анализи самог простора улице, комуникације пешака, потребе становника, средњошколаца, посетиоца оближњих локала укључујући и манифестације које се одржавају током године направили смо концепт партерног уређења улице какав наша Топола заслужује. Реализација пројекта је почела крајем октобра ове године. Надам се ће радови бити квалитетно урађени у планираном року и да ће наши грађани уживати у новом простору и новим могућностима коришћења истог,“рекла је за ТопПрес Маријана Андрић главни урбаниста општине Топола.

ТопПрес

Фото: ТопПрес
Фото: ТопПрес
Фото: ТопПрес
Фото: ТопПрес
Фото: ТопПрес
Фото: ТопПрес