У бројним градовима и општинама широм Србије траје прикупљање понуда за закуп државних њива, а Управа за пољопривредно земљиште објавила је данас „водич“ како узети под закуп или на коришћење пољопривредно земљиште у државној својини.

Пољопривредно земљиште у државној својини, иначе, даје се у закуп и на коришћење по основу права пречег закупа и путем јавног надметања.

„Право на закуп и коришћење пољопривредног земљишта у државној својини могу остварити физичка и правна лица која су носиоци или чланови регистрованих пољопривредних газдинстава уз испуњавање додатних законских услова у зависности од основа закупа и коришћења за који су заинтересовани“, наводи се у документу који потписује в. д. директора Управе за пољопривредно земљиште Бранко Лакић.

Да би физичко или правно лице остварило право пречег закупа државног пољопривредног земљишта, потребно је да се пријави на јавни позив који расписује јединица локалне самоуправе (ЈЛС).

Градови и општине сваке године до 30. јуна текуће године расписује јавни позив за доказивање права пречег закупа за наредну агроекономску годину, а пријаве на јавни позив са потребном документацијом достављају се најкасније до 31. октобра текуће године ЈЛС.

Када се оконча поступак давања у закуп земљишта по основу права пречег закупа, ЈЛС, уз претходну сагласност Управе за пољопривредно земљиште, расписује оглас за давање у закуп државног пољопривредног земљишта.

У тексту објављеном на сајту Управе, детаљно је објашњен поступак и то, ко и под којим условима, може да буде закупац државних њива.

Такође, како би се привело намени запуштено пољопривредно земљиште у државној својини које није било коришћено најмање последње три агроекономске године, Закон прописује могућност да се ово земљиште да на коришћење без накнаде лицима која имају регистровано пољопривредно газдинство на период до пет година, уз обавезу пољопривредника да то земљиште стави у функцију пољопривредне производње.

Након истека тог периода, могуће је земљиште добити на коришћење на 25 година, под условом да се на њему обавља пољопривредна производња за површине мање од 10 хектара, односно под условом да корисник добије одобрење Министарства за инвестиционе радове на истом земљишту за површине веће од 10 хектара.

ТопПрес/ Извор: Танјуг