Управа за игре на срећу Министарства финансија саопштила је данас да, према Закону о играма на срећу, минимална удаљеност кладионице, играонице или аутомат клуба од школе не може бити мања од 200 метара.

„Законом о играма на срећу је прописано да удаљеност аутомат клуба, односно кладионице не може бити мања од 200 метара од најближе ивице зграде основних и средњих школа, као и да минимална удаљеност од другог аутомат клуба, кладионице, односно играчнице не може бити мања од 100 метара, мерено најкраћим безбедним пешачким путем од улаза у аутомат клуб, односно кладионицу до најближе ивице зграде образовних установа или друге кладионице или играчнице“, наводи Управа на молбу Танјуга да прокоментарише писање медија о наводној мањој удаљености појединих кладионица и коцкарница од образовних установа у Београду.

Из Управе наводе да су Законом утврђени услови које организатор игара на срећу и клађења мора да испуни да би добио дозволу за рад, као и неопходна документација коју порилаже да би доказао испуњеност тих услова, на основу чега Управа за игре на срећу доноси решење којим се одобрава или одбија захтев.

„Уколико у току важења одобрења дође до измене било ког податка на основу којег је дато одобрење за приређивање посебних игара на срећу, приређивач је у обавези да обавести Управу за игре на срећу у року од три дана од настале измене“, напомиње Управа.

Истичу да је Законом прописана и обавеза достављања доказа о испуњености услова о минималној удаљености за приређивање посебних игара на срећу на аутоматима и за приређивање клађења.

„Кад је у питању доказивање испуњености услова локације, приређивач је у обавези да Управи за игре на срећу достави уверење Републичког геодетског завода (РГЗ), са подацима о удаљености између аутомат клуба, односно кладионице и основних и средњих школа, као и о удаљености између локација у којима се приређују игре на срећу сагласно одредби члана 8. Правилника о начину утврђивања испуњености услова за добијање одобрења за приређивање посебних игара на срећу на аутоматима, односно одредби члана 9. Правилника о начину утврђивања испуњености услова за добијање одобрења за приређивање посебних игара на срећу „клађење“, наводе у Управи.

Додаје се да на основу података о минималној удаљености из уверења РГЗ-а, Управа утврђује испуњеност услова локације у складу са Законом о играма на срећу и напомиње да се удаљеност мери на јасно утврђен начин.

„Наиме, прописано је да се мери безбедним пешачким путем о чему воде рачуна стручна и овлашћена лица задужена за мерење“, наводи се у објашњењу.

У Управи наводе и да се ограничење у погледу удаљености од 100 метара између два аутомат клуба, или две кладионице, односно између аутомат клуба и кладионице или играчнице, не примењује за локацију на којој је приређивач имао одобрење за приређивање посебних игара на срећу на аутоматима, односно за клађење, пре почетка примене Закона о играма на срећу, односно пре 11. априла 2020. године.

„Дакле, према Закону о играма на срећу, услов од 100 метара удаљености између два аутомат клуба, односно кладионица, се примењује само за локације које се отварају од примене новог Закона“, прецизира се у одговору.

Закључује се да је, полазећи од наведених законом прописаних услова и начина поступања, Управа у свим поступцима по захтевима за издавање одобрења за приређивање посебних игара на срећу на аутоматима, односно клађење, као и приликом подношења захтева за отварање новог уплатно-исплатног места, односно захтева за стављање у употребу нових аутомата и пресељење аутомата, за које приређивач поседује одобрење, прибавила уверења надлежног државног органа, односно јавне исправе којим се потврђује минимална удаљеност на начин како је то прописано законом.

ТопПрес/ Извор: Танјуг