tanjugtanjug

ИНЖЕЊЕРСКА комора могла би заувек да остане без права да издаје лиценце. Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је припремило измене Закона о планирању и изградњи, о којима ће се посланици изјашњавати можда већ у априлу. Једна од новина је и идеја како треба да функционише комора инжењера, како да се уреди и чиме да се бави.

Изменама закона Министарство грађевинарства намеравa да трајно Комори одузме издавање лиценци, што јој је иначе основни посао. У Комори тврде да су лиценце успешно издавали годинама, све до тренутка када су наступили проблеми у њеном функционисању. Сматрају да треба решити проблем у функционисању, а не одузимати им надлежности.

– Предложеним законским решењем, организација Инжењерске коморе Србије у потпуности прелази у ингеренцију ресорног министарства, што се може с разлогом назвати подржављењем Коморе – сматра Латинка Обрадовић из Инжењерске коморе.

– Тврдња представника Министарства да правни статус Коморе није решен није основана, јер је статус наше коморе исти као у Немачкој, Италији и још неким европским државама. Нацрт је у супротности са директивама Европске уније које се односе на ову област. Струковна удружења морају бити потпуно независна чак и без икаквог присуства државних представника, односно њиховог чланства у органима струковних организација. На овај начин, јасно се показује намера подржављења и контроле ове струковне институције.

Министарство своју намеру образлаже динамиком издавања лиценци. Кажу да проблем у функционисању Коморе постоји дуже од годину дана. Министарство је први пут преузело обављање поверених послова од априла до августа 2017. године и у том периоду је издало 988 личних лиценци – кажу у Министарству грађевинарства.

– У периоду након истека наведеног рока, поступање Инжењерске коморе Србије по захтевима за издавање лиценци и даље није било довољно ажурно и ефикасно, о чему сведочи и чињеница да од августа до децембра 2017. године нису издаване личне лиценце. Имајући у виду све наведено, Министарство је било принуђено да поново покрене поступак одузимања поверених послова и настави са издавањем личних лиценци, како би се у најкраћем могућем року отклонили недостаци у раду Инжењерске коморе Србије на овом пољу. Посебно треба напоменути да се Министарство укључило у корекцију рада Инжењерске коморе Србије само у делу који се односи на отклањање направљеног застоја у издавању лиценци и то с циљем отклањања препрека у запошљавању и раду инжењера који су стекли то законско право да могу поседовати личну лиценцу, а чији рад и запошљавање зависе управо од поседовања одговарајуће лиценце. Узимајући све у обзир, преузимање поверених послова не би ни наступило да нису постојале неправилности и застој у раду Инжењерске коморе на овом пољу.

ТопПрес/ Извор: Вечерње новости, С. Булатовић