Влада Србије донела је уредбу којом је утврђена интервентна мера подршке произвођачима кондиторских производа за откуп млека у праху домаћег порекла од 710 динара по килограму док укупна вредност државне подршке износи 500 милиона динара.

У документу објављеном у Службеном гласнику наведено је да се мера утврђује ради ефикасног и правовременог спречавања, односно отклањања тржишних поремећаја проузрокованих догађајима и околностима који су довели, односно прете да доведу до поремећаја на тржишту.

Право на подршку припада произвођачима регистрованим до краја прошле године за обављање делатности производње какаоа, чоколаде и кондиторских производа.

Услов је да немају изречену правноснажну судску или управну меру забране обављања делатности, односно да немају осуду привредног преступа, те да нису у ликвидацији или стечају.

Међу условима је и да произвођач има измирене доспеле обавезе по основу јавних прихода на дан подношења захтева, као и да има важећу понуду за откуп млека у праху произведеног од млека домаћег порекла издату од стране млекаре.

Захтеви за подршку подносе се Управи за аграрна плаћања а према јавном позиву, а субјекат може поднети само један захтев.

Подршка преко уредбе износи од 710 динара по килограму откупљеног млека у праху, а у буџету је за ову намену обезбеђено 500 милиона динара.

ТопПрес/ Извор: Танјуг