Крагујевац склапа сарадњу са Републичким хидрометеоролошким заводом за бољу одбрану од града

Крагујевац склапа сарадњу са Републичким хидрометеоролошким заводом за бољу одбрану од града

Градско веће дало је сагласност на закључење Протокола о сарадњи између града Крагујевца и Републичког хидрометеоролошког завода, на неодређено време, ради заједничке ефикасније координације и смањења ризика од града као елементарне непогоде. Град Крагујевац се, поред осталог, Протоколом обавезује да пружи помоћ око ангажовања и обуке стрелаца на лансирним станицама на својој територији, као и помоћ око решавња имовинско – правних питања у поступку изградње или прелокације одређених лансисрних станица односно обезбеђивања прилаза до лансирног места, у оквиру своје надлежности.

Градско веће донело је програм унапређења социјалне заштите за 2019. годину којим се утврђују мере и активности за унапређење положаја социјално угрожених категорија грађана, унапређења постојећих и увођења нових услуга социјалне заштите, као и друге активности у складу са Стратегијом социјалне заштите града Крагујевца за период 2015 – 2019 година. За реализацију програма у буџету града укупно је опредељено 226,5 милиона динара.

Чланови већа донели су и одлуку о објављивању Јавног обавештења о покретању поступка за одобравање годишњих програма у области спорта за 2020. годину ради доделе средства из буџета града. Могућност да конкуришу за средства имају спортске организације, спортска друштва, удружења, грански и градски спортски савези. Рок за достављање пријаве Спортском савезу Крагујевца је 20. април текуће године. Јавно обавештење биће објављено на интернет страници града www.kragujevac.rs . Средства за реализацију годишњих програма, којима се остварују потребе и интереси грађана Крагујевца у области спорта, биће планирана Одлуком о буџету града за 2020. годину.

ТопПрес/ Извор: ИнфоКГ, Јована Младеновић

KOMENTARI