Крај радног века: Даме на послу шест месеци дуже

Крај радног века: Даме на послу шест месеци дуже

Уколико у пензију желе да иду по прописима који важе у овој години сви запослени требало би у наредне две недеље најкасније до 31. децембра, да поднесу захтев Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање. То значи да ће за њих важити правила по којима сви мушкарци који до краја ове године пуне 65 година живота и имају 15 година пензијског стажа могу у пуну старосну пензију, док они са 40 година стажа осигурања и најмање 57 живота могу у превремену старосну пензију, али уз умањење чекова за године живота које им недостају до 65.

За припаднице лепшег пола важе мало другачији услови. Оне могу да до Нове године напусте радно место са 62 лета, али морају у радној књижици да имају бар 15 година стажа. Уколико желе у превремену, која подразумева и „пенале“, то могу ако су сакупиле 38 година стажа и навршиле најмање 56 година и четири месеца живота.

Како Закон о ПИО налаже, и мушкарци и жене са 45 година стажа, без обзира на старост, могу отићи у пуну пензију, али им се признаје само стаж за који су плаћени доприноси. Већ од Нове године важиће нова правила, како за старосну, тако и за превремену старосну пензију.

Сви осигураници морају да знају да сваки захтев који се поднесе после 31. децембра подлеже другачијим условима за пензионисање, односно за њега ће важити правила која важе за 2019. годину.

Даме које ће у 2019. години у старосну пензију морају да имају најмање 62 године и шест месеци живота и минимум 15 година пензијског стажа. Оне које се одлуче за превремену требало би да су сакупиле 38 година и шест месеци стажа и 57 година живота.

С друге стране, мушкарци који у 2019. рачунају на одлазак у превремену пензију у радној књижици требало би да имају убележено 40 година стажа и минимум 57 година и осам месеци живота.

Запослени који су део радног века провели на раду у иностранству треба да знају да се о праву на тај део пензије одлучује по прописима те државе и на то не може утицати наш ПИО фонд. У Закону стоји да корисник старосне, односно превремене старосне пензије, може поново ући у осигурање, односно запослити се или самостално обављати делатност, а да притом настави да прима пензију. То значи да старосним пензионерима не прети опасност за укидање пензије уколико наставе да раде и после пензионисања.

Договор са послодавцем

Уколико се одлуче да иду у превремену пензију, радници који имају прописане услове могу поднети захтев, али и не морају. То зависи од договора са послодавцем. Ако им дозволе они могу да наставе да раде, као и они који пуне 65 година. Ти радници такође могу, али и не морају у пензију, ако послодавац од њих тражи да остану.


ПОМЕРАЊЕ ГРАНИЦЕ ДО 2032.

Све до 2032. услови за одлазак у пензију се померају и тек тада услов старосне пензије за припаднице лепшег пола биће 65 година живота.

Радно место не треба напуштати пре последњег дана године, али се Фонду ПИО захтев подноси последњег децембарског дана уз све прикупљене папире.

ТопПрес/ Извор: Вечерње новости