Београд – Краљевина Норвешка, преко пројекта “Новешка за вас – Србија”, подржава 68 предузетника, микро и малих предузећа у мање развијеним општинама у Србији са више од 525.000 евра за унапређење продуктивности и отварање нових радних места. Као резултат ових активности, очекује се запошљавање најмање 70 особа кроз побољшање пословања постојећих предузећа и оснивање нових пословних субјеката.
Ова подршка одобрена је у оквиру спроведеног Јавног позива који има за циљ да допринесе уравнотеженијем друштвено-економском развоју кроз повећање могућности запошљавања и повећа социјалну кохезију у мање развијеним подручјима.

“У наредним годинама, Норвешка се нада значајном напретку српског друштва, који је у корелацији са приоритетима наших програма финансијске подршке Србији, усклађеним са српским приоритетима и агендом приступања ЕУ. Посебно бих нагласио важност економског развоја, који се темељи на иновацијама, предузетништву, отварању нових радних места и предвидљивијим оквиром за функционирање тржишта”, рекао је рекао је норвешки амбасадор у Србији Јорн Еуген Јелста.

Укупна вредност пројеката које ће спровести 31 почетник у пословању износи око 290.000 евра, од чега Краљевина Норвешка финансира 247.000 евра, док будући предузетници учествују са око 43.000 евра. Подршку ће добити и 37 микро и малих предузећа, а пројекте укупне вредности 365.000 евра, од чега Краљевина Норвешка издваја 279.000 евра, док компаније суфинансирају укупно 86.000 евра.

“Подршка је усмерена на набавку одређене опреме и машина, која је неопходна привредним субјектима како би побољшали пословање и запослили нове раднике. У предстојећем периоду, радићемо заједно са предузетницима и фирмама на испуњењу циљева позива”, рекла је в.д. менаџерке пројекта “Норвешка за вас – Србија” Милица Дошеновић.

Кроз позив који је трајао од 21. маја до 15. августа 2019, заинтересовани су могли да поднесу предлог пројекта за набавку опреме или увођење услуга у износу до 10.000 евра, уз финансијско учешће апликанта. Током трајања позива, пројекат је организовао девет информативних сесија на којима је учествовало 112 заинтересованих.

Пројекат “Норвешка за вас – Србија” има за циљ да допринесе равномерном друштвено-економском развоју у Србији кроз повећање могућности запошљавања, посебно рањивих и маргинализованих група, подршку социјалној кохезији, унапређење локалне инфраструктуре, подршку интеграцијама Републике Србије у Европску унију и јачање информационе безбедности Владе Републике Србије. Пројекат финансира Краљевина Норвешка са 6,18 милиона евра, а активности на терену спроводи Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС).

ТопПрес/ ПР текст