Фото: ТопПрес

Топола – Културни центар Топола организује два  конкурса за основце са територије општине Топола.

Први је литерарни конкурс под називом „Ускрс у мом дому“ и организује се за ученике од V до VIII разреда, сваки ученик може послати један рад – кратак прозни текст на задату тему.  Радови морају бити оригинални и рађени самостално, треба да буду откуцани ћириличним писмом, на формату папира А4 у фонту Times New Roman, величина 12, дужина радова не сме да пређе једну страну.  Рок за приспеће радова је 25. април 2022. године а свечана  додела награда је 29. априла у сали Културног центра Топола.

Радове слати лично или на адресу: Културни центар Топола, Булевар вожда Карађорђа бб, 34310 Топола са назнаком за „Ускршњи литерарни конкурс“

Други  ускршњи  конкурс под називом „Моја чуваркућа“ организује се за ученике од I до IV разреда основних школа са територије општине Топола. Радове слати на папиру, формат слободан, радови морају бити оригинални и рађени самостално.
Рок за приспеће радова је 25. април 2022. године а  свечана додела награда биће 29. априла у сали Културног центра Топола. Радове слати лично или доставити на адресу: Културни центар Топола, Булевар вожда Карађорђа бб, 34310 Топола са назнаком за „Ускршњи ликовни конкурс“

ТопПрес