Сви радници у Србији, а поготову они који се баве ризичним занимањима, од следеће године мораће да буду осигурани, што ће им гарантовати брзу наплату одштете у случају да се повреде на радном месту.

Ово предвиђа Закон о осигурању од повреда на раду ради накнаде штете, чија израда је при крају и који би требало да буде усвојен наредне године. Наиме, овај пропис обавезаће сваког послодавца да осигура све запослене. То ће радницима и њиховим породицама омогућити да, у случају несреће на раду, лакше наплате одштету, за разлику од тренутне ситуације, када се за своја права морају борити на суду, што зна да потраје годинама. А сведоци смо да се несреће дешавају често, нарочито на градилиштима, где мало-мало па неко настрада.

Обавеза послодаваца

– Законом о осигурању од повреда на раду ради накнаде штете предложено је увођење обавезе за све послодавце да осигурају своје запослене од повреда на раду без обзира на делатност и послове које радници обављају. До сада су послодавци могли да осигурају своје запослене добровољно, а усвајањем овог закона постаће обавеза за све послодавце. Примена овог закона повећаће права радника и утицаће на смањење броја повреда на раду, што је циљ министарства – објашњавају за Курир у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

Ниво ризика

Они истичу да ће, по новом Закону о осигурању од повреда на раду, послодавци имати обавезу да осигурају све запослене без обзира на делатност, с тим што ће осигурање радника који се баве ризичним пословима коштати више. – Финансијска средства за осигурање одређиваће се у зависности од нивоа ризика од повређивања и професионалног обољења. Послодавци код којих су повећани ризици и код којих се дешавају повреде на раду плаћаће веће износе осигурања. Такође, несавесни послодавци који не примењују мере безбедности и здравља на раду плаћаће веће осигурање за своје раднике јер су радници изложени већим ризицима на радном месту. Увођење обавезног осигурања за случај повреде на раду допринеће унапређивању заштите и очувања здравља радника и стварање безбедних и здравих радних места – кажу у Министарству за рад.

ТопПрес/ Извор: Курир.рс