Локалне таксе за путничка возила од 710 до 7.110 динара

Локалне таксе за путничка возила од 710 до 7.110 динара

Влада Србије одредила је највише износе локалних комуналних такси за држање возила па они за путничка возила од 1. децембра могу износити од 710 до 7.110 динара у зависности од категорије.

У документу објављеном у Службеном гласнику наводи се да је највиши износ за путничка возила до 1.150 кубика – 710 динара, та возила су разврстана у шест категорија, а износ ове таксе до 7.110 динара важи за аутомобиле са преко 3.000 кубика.

Код теретних возила, која су према носивости разврстана у четири категорије износи су од 2.140 до 7.110 динара.

Мотоцикли су сврстани у пет категорија, а највиши износи су од 570 до 2.130 динара.

Код аутобуса и комби возила такса је 60 динара по регистрованом седишту, а износи за пет категорија прикључних возила су од 580 до 2.860 динара.

За вучна возила – тегљаче, који су у пет категорија у зависности од снаге мотора, таксе су од 2.100 до 5.710 динара.

За радна возила, специјално адаптирана за превоз реквизита за забаве, возила за радње, као и специјализована возила за пчеле такса је 1.410 динара.

У одлуци донетој на основу Закона о финансирању локалне самоуправе наводи се да ће усклађени највиши износи бити у примени од првог дана у следећем месецу.

Истиче се да је усклађивање извршено са годишњим индексом потрошачких цена Републичког завода за статистику.

ТопПрес/ Извор: Танјуг