За време ванредног стања малопродајна цена заштитних маски које привредним субјектима дистрибуира РФЗО може бити највише 120 динара са урачунатим ПДВ-ом, а крајњи купац по куповини их не може купити више од 10.

То је предвиђено Уредбом о ограничавању малопродајне цене заштитних средстава за време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, коју је јуче објавио Службени гласник.

Републички фонд за задравствено осигурање дистрибуира заштитну опрему – маске у циљу благовременог и равномерног снабдевања тржишта, а на основу захтева, односно наруџбенице, правним лицима која се баве дистрибуцијом испоручује најмање 500.000 маски.

„Правна лица уз наруџбеницу – требовање достављају списак привредних субјеката који се баве малопродајом заштитних средстава за даљу продају тражених количина“, наводи се у Уредби и додаје да „Влада посебним актом одобрава испоруку и одређује услове испоруке заштитних средстава правним лицима“.

Малопродајна цена за заштитна средства набављених по овој Уребди може максимално износити 120 динара по комаду, са урачунатим ПДВ-ом, а привредни субјекти који се баве малопродајом заштитних средстава за време ванредног стања по једној купопродаји могу испоручити физичком лицу – крајњем купцу највише 10 комада заштитних средстава – маски.

Новчане казне за непоштовање обавеза прописаних уредбом и пружање неистинитих податак су од 50.000 динара до два милиона динара.

ТопПрес/ Извор: Танјуг