Министарство унутрашњих послова уписаће у Центар за основну полицијску обуку у Сремској Каменици 1.100 полазника на стручно оспособљавање за обављање послова униформисаног полицијског службеника.

Право учешћа на конкурсу имају држављани Србије старости од 18 до 24 година, са пребивалиштем на територији Србије (најмање годину дана непрекидно), односно пребивалиште на територији Полицијске управе за коју конкуришу, каже заменик начелника одељења полиције Полицијске управе у Суботици Душан Савић.

Према његовим речима, лица која конкуришу треба да имају завршену четворогодишњу средњу школу или завршене основне струковне, односно академске студије Криминалистичко-полицијског универзитета, да нису осуђивани или кажњавани, да поседују возачку дозволу Б категорије и да испуњавају критеријуме здравствене, психолошке и физичке способности.

Такође, право учешћа на конкурсу има и лице које уз конкурсну документацију достави потврду да је до дана закључења конкурса започело обуку за управљање моторним возилом „Б“ категорије, уз обавезу да најкасније до 29. септембра 2023. године, Центру за основну полицијску обуку достави оверену фотокопију возачке дозволе „Б“ категорије.

„Избор кандидата обавља се из три дела. Општи лекарски преглед, као и специјалистички лекарски преглед који се обавља у Заводу за здравствену заштиту радника МУП-а, док се квалификациони испити који се састоји из провере језичке културе и правописа српског језика, провере психолошког статуса, базично-моторичког статуса и интервјуа, обављају у Центру за основну полицијску обуку у Сремској Каменици“, рекао је Савић.

Од укупног броја полазника, како кажу у МУП-у, њих 30 је предвиђено за рад на подручју Полицијске управе у Суботици.

„Њих 15 ће бити ангажовано на радном месту полицајца за потребе полицијских испостава на територији Суботице, Бачке Тополе и Малог Иђоша, три полазника за радно место саобраћајног полицајца за потребе Саобраћајне полицијске испоставе за државне путеве 1А реда и 12 полазника за радно место граничног полицајца за потребе станица граничне полиције Таванкут, Суботица и Хоргош“, рекао је он.

Конкурс је отворен до 11. августа, а пријаву са документацијом кандидати треба да поднесу полицијској станици у месту пребивалишта.

Приликом подношења пријаве, кандидат треба да се изјасни за које од понуђених радних места се пријављује на стручно оспособљавање.

ТопПрес/ Извор: Танјуг