Србија мора да побољша тржиште рада, порески систем и социјалну политику како би спречила све већи раст неједнакости, сматра Светска банка.

Промене које се тренутно дешавају у Србији сличне су онима које су захватиле Западну Европу и показују да у земљи долази до поларизације на тржишту рада – послови који нису рутински и који са собом носе озбиљне задатке расту, док рутински послови који се умногоме ослањају на аутоматизацију се смањују. Овај извештај показује да је могућност оних који су рођени 1980-их година да стекну високо образовање два пута мања, него за оне који су рођени 1940-их. Циљ овог извештаја је да укаже на све веће поделе између оних који имају добробит од новог система и оних који се у њему осећају запостављено.

Неједнакост је изражена унутар Србије, по регионима.

– Просечна разлика у потрошњи домаћинства између најбогатијих и најсиромашнијих износи 1.407 евра.

Просторни јаз не постоји само у потрошњи по домаћинству, већ и у другим областима, као што су, на пример, ПИСА тестови. Резултати овог тестирања показују да је 2015. године разлика између руралног и урбаног становништва била једнака једној школској години.

Сиромаштво у Србији је опало, показују подаци Светске банке. Експанзија средње класе је смањена. Док је удео сиромашних у популацији значајно опао од 2000 до 2015. године, удео средње класе, односно оних који живе са 11 до 28 долара дневно, опао је са 43 одсто, колико је износио у 2008. години, на 38 колико је износило 2013. године.

ТопПрес/ Извор: Телеграф.рс