ilustracija- foto -tanjugilustracija- foto -tanjug

НАЈНИЖА пензија у Србији износи 14.338 динара и у односу на износ који месечно стиже кориснику највишег чека од 106.189 динара, она је мања око 7,5 пута! Разлика је пре примене Закона о привременом уређивању начина исплате пензија била и већа, чак девет пута. На списку Фонда ПИО фонда таквих пензионера је 16 и на њиховим решењима је пре умањења било исписано 132.065 динара.

Према статистици Фонда у најгорем положају су пољопривредни пензионери, чији је новчаник месечно „дебљи“ за тек 11.272 динара! Мање од гарантованог пензијског минималца добија 156.000 најстаријих, док је 103.000 оних који морају да се задовоље најнижим износом. Рачуница говори да од укупног броја пензионера чак 17 одсто живи на минималцу.

У Фонду објашњавају да се према одредбама закона, најнижи износ пензије у осигурању запослених и самосталних делатности ванредно усклађује од 1. јануара 2011. године за проценат којим се обезбеђује да учешће најнижег износа за јануар 2011. у просечној заради без пореза и доприноса запослених у Србији у 2010. години буде веће за један процентни поен у односу на учешће најнижег износа пензије исплаћене за 2010. годину у просечној заради запослених у тој години. Овако усклађен износ даље се усклађује у складу са овим законом.

– Најнижи износ старосне, односно инвалидске пензије за осигуранике пољопривреднике утврђује се у износу од 9.000 динара на дан 1. јануара 2011. године – кажу у ПИО. – Ако најнижи износ пензије исплаћене у осигурању запослених за претходну годину износи мање од 27 одсто од просечне српске зараде, за кориснике у осигурању запослених и у осигурању самосталних делатности најнижи чек ванредно се усклађује од 1. јануара текуће године за проценат којим се обезбеђује да се најнижи за претходну годину доведе на ниво од 27 одсто просечне плате у претходној години. Ова законска одредба се примењује закључно са 31. децембром 2015. године.

Право из пензијског и инвалидског осигурања по међународним уговорима остварују осигураници који су навршили део стажа у Србији, а део у другој држави с којом је Србија потписала и примењује уговор о социјалном осигурању. Права се остварују по националним законима који важе у свакој од тих држава.

ЧЕК ДИКТИРА БУЏЕТ Од децембра 2015. године пензије, укључујући и најнижи износ пензије, усклађују се по Закону о буџетском систему. Највиши износ пензије одређује се тако што лични коефицијент не може износити више од 3,8.

У случајевима да подносилац захтева испуњава услове за признавање права на пензију само на основу стажа навршеног код нас, утврђује се право на такозвану самосталну пензију. Ако нема довољно стажа у Србији да би било признато право на пензију, сабирају се и периоди осигурања навршени у држави уговорници, уколико се не преклапају са периодима стажа у Србији. На тај начин утврђује се право на такозвани сразмерни део пензије. У том случају Фонд исплаћује пензију само за део стажа који је остварен по нашим прописима.

У случају најнижег износа пензије, осигуранику који је остварио право на инострани део пензије, према међународном уговору припада разлика до најнижег износа пензије ако му је износ, утврђен по Закону о ПИО, и иностране пензије обрачунате према важећем девизном курсу на дан остваривања права, мањи од износа најнижег чека одређене законом.

 

ПРЕБИВАЛИШТЕ

Пребивалиште не утиче на износ пензије, укључујући и најнижи износ пензије. Међутим, у складу са одредбама међудржавних уговора о социјалном осигурању не обезбеђује се трансфер најнижег износа пензије у поједине државе уговорнице.

ТопПрес/ Извор: Вечерње новости, Ј.Ж.Скендерија