У Србији је у периоду јануар – септембар откривено 1.305 фалсификованих динарских новчаница, међу којима има највише новчаница од 2.000 динара, објавила је данас Народна банка Србије.

Како је наведено, фалсификовани новац откривен је у поступку експертизе новца примљеног под сумњом да је у питању фалсификат.

У структури откривених фалсификата новчаница готовог новца, доминантно учешће имају фалсификоване новчанице апоена од 2.000 (61,15 одсто), 1.000 (16,70 одсто) и 500 (11,65 одсто) динара, наводи се у Извештају НБС о откривеним фалсификованим новчаницама у периоду јануар – септембар.

Процентуално изражено, та три апоена заједно чине 89,50 одсто укупног броја фалсификата новчаница готовог новца откривених у истом периоду.

Посматрано последњих 10 година, та три апоена су најзаступљенија међу откривеним фалсификованим новчаницама динара.

Када се посматра вредносно, у структури откривених фалсификата новчаница готовог новца, највећи је удео новчаница апоена од 2.000 (76,65 одсто) и од 1.000 динара (10,47 одсто).

Процентуално изражено, та два апоена заједно чине 87,12 одсто фалсификата готовог новца.

Ако се упореде откривене фалсификоване новчанице готовог новца с готовим новцем у оптицају, види се да је на милион оригиналних новчаница у оптицају откривено 2,30 фалсификованих новчаница готовог новца, односно на милијарду динара у оптицају откривено је 4.974,46 динара фалсификованог новца.

У периоду јануар-септембар 2023. године, у поступку експертизе новчаница примљених под сумњом да су фалсификоване откривено је 825 фалсификованих новчаница ефективног страног новца.

У посматраном периоду, откривено је 498 фалсификованих новчаница евра, од чега највише апоена од 200 и 100.

У периоду јануар-септембар 2023. године откривено је 235 комада фалсификата америчког долара у апоену од 100.

Иначе, током година, приметно је да је међу фалсификованим новчаницама америчког долара доминантно учешће апоена од 100 долара.

Међу укупно 2.130 комада фалсификованих новчаница, колико је откривено у периоду јануар – септембар 2023. године, најзаступљенији су динарски фалсификати.

Посматрано по броју новчаница, највећи је удео откривених фалсификованих новчаница домаће валуте – 1.305 новчаница (комада) односно 61,27 одсто, затим 498 комада евра (23,38 одсто), 324 комада америчког долара (15,21 одсто) и три комада осталих валута (0,14 одсто).

Од укупно 16.300.420,19 динара, колика је укупна номинална динарска противвредност фалсификата свих валута, доминантан је удео откривених фалсификованих новчаница евра, и то у износу од 11.087.631,70 динара (68,02 одсто), затим америчког долара у износу од 3.113.110,13 динара (19,10 одсто), домаће валуте у износу од 2.082.080,00 динара (12,77 одсто) и осталих валута у износу од 17.598,36 динара (0,11 одсто).

У јуну 2023. године извршена је и експертиза 100 кованица евра апоена од 50 центи, 1 и 2 евра, при чему је утврђено да су 23 комада фалсификати, и то 22 комада апоена од два евра и један комад апоена од један евро.

ТопПрес/ Извор: Танјуг