Foto- ThinkstockFoto- Thinkstock

Порез  на доходак грађана, по свој прилици, убудуће ће плаћати и сеоска домаћинства која се баве угоститељством. Министарство финансија је припремило измене закона које регулишу овај намет. Међу приходима који ће се овако опорезовати, први пут су и примања од угоститељских услуга у објектима домаће радиности и сеоског туристичког домаћинства.

С друге стране, намета од десет одсто убудуће ће бити ослобођени послодавци уколико запосленима, новопеченим родитељима, помогну уплатом до висине просечне плате у Србији. Солидарна помоћ за случај рођења се, предлаже се, неће опорезовати. Имају чему да се радују и добитници у играма на срећу. Уместо до 11.684 динара, добици се неће опорезовати до износа од 100.000 динара.

Зато ће угоститељи међу сеоским и објектима домаће радиности морати да се одрекну дела прихода. Једна од главних новина које нацрт доноси је опорезивање домаће радиности и сеоског туризма – објашњава Јован Беара, председник пословног удружења „Увра“.

То је на неки начин удар на домаћу радиност. Лично верујем да им је требало прво прописати услове и стандарде у области угоститељства, па их тек онда опорезовати.

Послодавци који учествују у дуалном образовању неће плаћати порез на доходак на давања за ученике. То ће бити додатан мотив за велике фирме да се укључе у дуално образовање. За мале фирме је то и даље велики трошак. И овог пута се сет важних закона доноси без праве јавне расправе. Стручна јавност има тек недељу дана да их протумачи и изнесе своје сугестије.

Угоститељски објекат домаће радиности и сеоског туризма су куће, апартмани и собе, а опорезују се њихови приходи од смештаја. Основа за опорезивање ће бити пет одсто месечне просечне плате у Србији (у претходној години), која се множи са бројем појединачних лежајева, камп парцела и са одговарајућим коефицијентом према категорији туристичког места.

РЕКРЕАЦИЈА

Послодавци ће бити ослобођени плаћања пореза на зараде на издатке које имају у жељи да запосленима омогуће рекреацију на радном месту. У то спадају издаци за изградњу и набавку опреме, накнаде трошкова колективне рекреације запослених и организовање спортских догађаја. Услов је да се све организује са циљем побољшања здравља запослених и изградње бољих међуљудских односа.

ТопПрес/ Извор: Вечерње новости, С. Булатовић