tanjugtanjug

Од понедељка, 2. априла на снагу су ступиле измене и допуне Закона о безбедности саобраћаја. Уведена је нова фиксна казна од 10.000 динара, колико сада износи и доњи праг за казне које имају новчани распон. Оштрији курс је заузет и у борби против пијанаца за воланом, јер је дозвољена граница алкохола код возача аматера сада само 0,2 промила, а нова значајна ограничења чекају и младе возаче.

БЕЗ ОБАВЕЗНОГ ЗАУСТАВЉАЊА

Међутим, има и неких повољности за возаче у новом Закону о безбедности саобраћаја. Измењена је одредба која прописује обавезно заустављање на пешачком прелазу без семафора ради безбедног пропуштања пешака. Возач ће и даље имати обавезу да пропусти пешака, који је већ ступио или ступа на пешачки прелаз или показује намеру да ће то учинити, али више неће морати због тога по сваку цену да заустави возило испред пешачког прелаза.

СЕЗОНСКА РЕГИСТРАЦИЈА ЗА ДВОТОЧКАШЕ

Свако регистровано возило мора да има регистрациону налепницу која важи годину дана, али сада се на захтев власника или корисника возила може издати и налепница са краћим роком важења, који не може бити краћи од једног месеца. Ову погодност могу користити власници олдтајмера, моторних или прикључних возила која нису првенствено намењена за учествовање у саобраћају, као и власници мопеда, лаких трицикала, мотоцикала, тешких трицикала… Али, сваки пут када региструју возило на мање од 10 месеци, мораће да се мењају и таблице . па је питање какву ће уштеду донети ова законска олакшица, пише магазин САТ.

БЕЗ КАЗНЕНИХ ПОЕНА

Укинути су казнени поени за возаче којима је истекла возачка дозвола, а нису је на време продужили, као и возачима трамваја или туристичког воза којима је истекла посебна дозвола.

МАЊА КАЗНА ЗА ЗАУСТАВНУ ТРАКУ

Велика казна од 100.000 до 120.000 динара, уз 14 казнених поена и 8 месеци забране управљања због кретања, претицања или обилажења зауставном траком, смањена је на новчани износ од 20.000 до 40.000 динара и 6 казнених поена. У измењеном закону није предвиђена забрана управљања за овакве прекршаје.

ЛЕГАЛИЗОВАН СПОРАЗУМ

Ако су испуњени услови за закључење споразума о признању прекршаја, заштитна мера забране управљања возилом одређене категорије може бити ублажена или опроштена.

ОДГОВОРНОСТ ПУТАРА

У случају саобраћајне незгоде са најмање једним погинулим лицем, управљач јавног пута дужан је да на основу независне оцене, у року од месец дана, утврди узрок односно допринос јавног пута настанку односно последицама саобраћајне незгоде и предузме мере у циљу унапређења безбедности пута.

ВОЖЊА СА СТРАНИМ ТАБЛИЦАМА

Лица која имају пребивалиште у Републици Србији могу управљати возилима регистрованим у иностранству само ако имају одобрен боравак у иностранству у континуитету од најмање шест месеци, ако возе рентакар аутомобиле или уколико управљају возилом у присуству лица које има право да вози аутомобил са страним таблицама. Од сада грађани Србије смеју да управљајувозилом које је привремено регистровано у иностранству, уколико то возило намеравају да увезу и региструју у нашој земљи и то најдуже пет дана од дана уласка у земљу.

ТопПрес/Извор: ревија САТ