foto tanjug, ap,foto tanjug, ap,

Сви грађани који легално поседују оружје, а поседују оружне листове издате по старом Закону о оружју и муницији, мораже да их замене до 5. марта следеће године. Оволики рок за замену овог документа дат је због великог броја власника.“Стари“ власници мораће МУП-у да доставе и уверење о здравственој способности за поседовање оружја, али неће морати да пролазе кроз обуку у руковању пиштољима или револверима.

„Законом о оружју и муницији, који је почео да се примењује 5. марта 2016. године, прописана је замена исправа тако што су физичка лица, која су поседовала оружне листове и дозволе за ношење оружја за личну безбедност, као и правна лица и предузетници која су поседовала одобрења за држање оружја издата по закону који је важио до дана почетка примене овог закона, дужна да у року од три године од дана почетка примене новог закона поднесу захтев за издавање исправе, заједно са уверењем о здравственој спосбности наводи се у одговору МУП Србије на питање „Политике“.

Убиства која су се десила последњих година утицала су на неопходност утврђивања здравствене способности за поседовање оружја у оквиру актуелног Закона о оружју и муницији.

„Уверење о здравственој способности за држање и ношење оружја издаје здравствена установа која је решењем министарства надлежног за послове здравља испунила услове за обављање лекарских прегледа за утврђување здравствене способности физичких лица за држање и ношење оружја. Списак наведених здравствених установа налази се на сајту Министарства здравља“, наводе у МУП-у.

Казне за нелегално поседовање од 5.000 до 150.000 диара и одузимање оружја

Они који до почетка марта следеће године не замене оружне листове, али и они који не доставе МУП-у лекарско уверење на сваких пет година, ризикују прекршајне казне од 5.000 до 150.000 динара, али и да им се одузму оружје и муниција.

У случајевима када власник оружја премине, рок за пријављивање смрти је 45 дана, а ту обавезу имају они који се у таквој ситуацији „нађу у поседу оружја“, пре свега супружници или други члановуи породице. Тада оружје преузима полиција, а оружје треба да буде предмет оставинске расправе.

Да би наследник задржао оружје, треба да испуни услове као и било који други грађанин који подноси захтев за издавање оружаног листа, између осталог, да прође лекарски преглед и обуку у руковању оружјем. Ако се одреди да је наследник оружја малолетан, оружје ће се чувати до његовог пунолетства.

За непријављивање смрти власника оружног листа у року од 45 дана за оне „у чијем се поседу нашло оружје“ предвиђене су казне од 5.000 до 150.000 динара уз заштитну меру одузимања оружја и муниције.

ТопПрес/ Извор: Телеграф.рс/ Политика